The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8852
Title: Внутрішній аудит у системі управління сучасного підприємства
Authors: Гуцаленко Л.В., Романець А.В.
Keywords: внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту, функції внунтрішнього аудиту, мета внутрішнього аудиту, аудитор
Date of publication: 2015-06-09 10:26:31
Last changes: 2015-06-09 10:26:31
Year of publication: 2015
Summary: У статті здійснено аналіз підходів до визначення сутності поняття "внутрішній аудит" . Висвітлено функції, властивості та мета внутрішнього аудиту. Розкрито призначення внутрішніх аудиторів. Значну увагу приділено саме необхідності або впровадження служби внутрішнього аудиту або включення до штату працівників фахівця-аудитора на постійній основі. Визначено перспективи розвитку підприємства за умови розвитку підприємства за умови дієвого внутрішнього аудиту.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8852.pdf
Publication type: Статті
Publication: Формування ринкової економіки : наук. журн. 2015. № 33. — Ч. 1. — 720 с.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8852.pdf Size : 10145245 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska