The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8918
Title: Введення в спеціальність.Методичні вказівки для практичних занять студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит”
Authors: Бралатан В.П., Голишевська Л.В.
Keywords: Аудит, бухгалтерський облік, спеціальність,
Date of publication: 2015-05-27 09:20:49
Last changes: 2015-05-27 09:20:49
Year of publication: 2015
Summary: Дисципліна «Введення в спеціальність» є нормативною дисципліною. В методичних вказівках викладено теми та питання практичних занять. До кожної теми надана структура, яка містить: зміст теми, мета і завдання теми, ключові слова, питання для обговорення та самоконтролю, тестові завдання. В кінці методичних вказівок надані питання по темах курсу та рекомендована література. Методичні вказівки розраховані для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030 509 “Облік та аудит”
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8918.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Для практичних занять
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8918.pdf Size : 616143 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska