The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8928
Title: Розвиток методології бухгалтерського обліку кормовиробництва
Authors: Л. А. Чудак
Keywords: додана вартість, методологія бухгалтерського обліку, облік у кормовиробництві, первісне визнання, справедлива вартість.
Date of publication: 2014-09-10 11:21:05
Last changes: 2014-09-10 11:21:05
Year of publication: 2014
Summary: Стаття присвячена дослідженню можливостей бухгалтерського обліку відображати створену на сільськогосподарському підприємстві, зокрема в кормовиробництві, додану вартість. Метою статті є обґрунтування методологічних параметрів облікового відображення кормової складової в ланцюгу накопичення доданої вартості. В статті виділяється і описується характер відображення в бухгалтерському обліку кормової складової ланцюга накопичення доданої вартості шляхом фіксації в кожній його ланці (на рахунках і в облікових регістрах) доданої вартості. В статті доводиться, що облікова фіксація доданої вартості можлива лише за умови використання оцінки за справедливою вартістю готової продукції. Виділена можливість облікової системи виправдовує та раціоналізує застосування методично складної оцінки за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку та вибудовує ефективне обліково-інформаційне забезпечення управління процесами створення додаткової доданої вартості на вітчизняних аграрних підприємствах.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8928.pdf
Publication type: Статті
Publication: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" №8, 2014
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 8928.pdf Size : 565342 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska