The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9159
Title: Сутність та класифікація облігацій: обліково-економічний аспект
Authors: Михальчишина Л.Г.
Keywords: облік, цінні папери, облігації
Date of publication: 2014-01-23 08:59:28
Last changes: 2014-01-23 08:59:28
Year of publication: 2014
Summary: Розглянуто сутність та класифікацію облігацій
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9159.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: збірник тез доповідей на ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції, 23-24 січня 2014 р. – Житомир: ПП «Рута», 2014. – 17
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9159.pdf Size : 1818635 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska