The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9385
Title: Порогові значення показників фінансового стану та їх формування для визначення рівня фінансової безпеки молокопереробних підприємств України
Authors: Мулик Я.І.
Keywords: фінансова безпека, порогові значення, молокопереробні підприємства, ліквідність, ділова активність, фінансова стійкість.
Date of publication: 2015-10-08 11:41:10
Last changes: 2015-10-08 11:41:10
Year of publication: 2015
Summary: Розглянуто порогові значення показників фінансового стану для молокопереробних підприємств України. Розроблено механізм визначення рівня фінансової безпеки підприємств молокопереробної галузі України за окремим показником фінансового стану даних підприємств в розрізі ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості. Розраховано рівень фінансової безпеки підприємств молокопереробної галузі України на основі ідентифікації показників фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності з рівнем безпеки досліджуваних підприємств.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9385.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 4. - Чернівці: БДФЕУ, 2015. С. 184-190
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9385.pdf Size : 456432 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska