The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9423
Title: Проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств
Authors: Мулик Я.І.
Keywords: аналіз, фінансова безпека підприємств
Date of publication: 2014-10-12 12:53:23
Last changes: 2014-10-12 12:53:23
Year of publication: 2014
Summary: Досліджено проблеми аналізу фінансової безпеки аграрних підприємств
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9423.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій уп-равління економічним потен-ціалом і ринковою вартістю підприємства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практич-ної інтернет-конференції, (м. Житомир, 23-24 січня 2014 р.) – Житомир: ПП «Рута», 2014.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9423.pdf Size : 274173 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska