The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9427
Title: Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах
Authors: Мулик Я.І.
Keywords: прогнозування, банкрутство, кризовий стан
Date of publication: 2015-10-15 09:25:01
Last changes: 2015-10-15 09:25:01
Year of publication: 2015
Summary: Розглядаються сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємствах
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9427.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасні методики прогнозування кризових станів на підприємс Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 30 квітня 2015 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинсь
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9427.pdf Size : 574302 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska