The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9440
Title: Методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств
Authors: Мулик Ярославна
Keywords: аналіз, фінансова безпека підприємств
Date of publication: 2013-10-15 13:15:28
Last changes: 2013-10-15 13:15:28
Year of publication: 2013
Summary: Розглянуто методичні підходи до аналізу рівня фінансової безпеки підприємств
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9440.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського об-ліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економіч-них змін: матеріали міжнарод-ної науково-практичної інтер-нет-конференції (м. Кам`янець-Подільський, 18-19 квітня 2013 року).ПДАТУ, м. –
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9440.pdf Size : 247667 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska