The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9652
Title: Організація і методика аудиту. Методичні вказівки для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ОКР «Магістр»
Authors: Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю.
Keywords: Аудит, організація і методика аудиту, аудиторський ризик, робочі документи аудитора, аудиторський звіт.
Date of publication: 2015-11-25 15:45:02
Last changes: 2015-11-25 15:45:02
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки покликані ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх змісту та оформлення, оскільки успішне виконання студентами курсових робіт значною мірою залежить від того, наскільки вони чітко уявляють собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, форми викладення матеріалу та оформлення роботи.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9652.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9652.pdf Size : 374780 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska