The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9699
Title: Сутність внутрішнього аудиту та його значення для сільськогосподарських підприємств
Authors: Михальчишина Л.Г.
Keywords: внутрішньогосподарський контроль, внутрішній аудит, система внутрішнього аудиту, сільськогосподарське підприємство
Date of publication: 2015-12-07 12:04:41
Last changes: 2015-12-07 12:04:41
Year of publication: 2015
Summary: У статті розкрито сутність внутрішнього аудиту як складової внутрішнього контролю. На основі проведеного аналізу наукової та спеціальної літератури визначено необхідність впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах аграрного сектору з метою своєчасного забезпечення власників необхідною та достовірною інформацією про виробничо-фінансову діяльність підприємства.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9699.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет / Випуск 12 (45). – Ч. 1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк: 2015. –404 с. – С. 198-206.
In the collections : 2015 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9699.pdf Size : 9897695 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska