The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9714
Title: Організація використання біоресурсів в світі
Authors: Скорук О. П. Солодка Л. Л.
Keywords: енергія,сонця,вітру,води
Date of publication: 2011-12-07 12:25:35
Last changes: 2011-12-07 12:25:35
Year of publication: 2011
Summary: Біоресурси - це вичерпний, але відновлюваний тип природних ресурсів. До них слід
відносити сприятливі кліматичні умови (енергія сонгрі, вітру, води), грунти, рослини,
тварини, мінеральна сировина, води. Відновлення біоресурсів протікає з певною швидкістю і,
підпорядковується як окреміш, так і загальним еколого-біологічним законам. Отже
потрібно впроваджувати комплексне використання мінеральної сировини, широко
застосовувати сучасні ефективні технології видобутку і переробки мідних руд, утилізацію
відходів.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9714.pdf
Publication type: Статті
In the collections : 2011 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9714.pdf Size : 367602 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska