The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9791
Title: Аудит. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр»
Authors: Фабіянська Вікторія Юхимівна
Keywords: Аудит, Міжнародні стандарти аудиту, аудиторські процедури, аудиторський ризик, методи аудиту, аудиторські докази, аудиторський звіт.
Date of publication: 2015-11-25 16:38:01
Last changes: 2015-11-25 16:38:01
Year of publication: 2015
Summary: Методичні вказівки містять перелік тем, широке коло завдань, за якими можна опрацювати необхідні практичні прийоми активного засвоєння і використання теоретичних знань з аудиту.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/9791.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9791.pdf Size : 405879 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska