The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

11

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18393 2018 Продуктивність та фізико-хімічні показники м’язової тканини свиней при згодовуванні гороху Григорук Марина Григорівна Дрп 0
18392 2018 1 С: Підприємство: Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Коваль О.В. Нп 0
18391 2018 Профілактика кетозу високопродуктивних корів за згодовування гранул з сінного борошна. Гуцол Людмила Олегівна Дрп 0
18390 2017 Порівняльна селекційна цінність сортів сої різного еколого-географічного походження Цицюра Т.В., Сємцов А.В., Цицюра Я.Г. С 4
18389 2018 Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану грунту в умовах Правобережного Лісостепу України Цицюра Я. Г. С 4
18388 2018 Формування правової свідомості та правової культури в Україні Чабелець Микита Олександрович Дрп 2
18387 2018 Особливості формування ярусності агрофітоценозів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 4
18386 2018 Дослідження можливостей використання нічних провалів електроспоживання для АПК Тарнавський Максим Володимирович Дрп 0
18385 2018 Зміна гербологічної ситуації поля за використання редьки олійної як сидерату Цицюра Я. Г. Тд 4
18384 2018 Редька олійна як ефективний компонент органічних сидеральних систем удобрення Цицюра Я. Г. Тд 3
18383 2016 Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 5
18382 2017 Ярусность агрофитоценоза редьки масличной как фактор ее продуктивности Цицюра Я. Г. Тд 6
18381 2017 Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України Цицюра Я. Г. С 4
18380 2018 Обліково-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств Копайгородський Володимир Васильович Дрп 2
18379 2016 Агроекологічні проблеми формування адаптивних систем землеробства Вінниччини Цицюра Я. Г. Тд 3
18378 2016 Дія мінеральних добрив на продуктивність редьки олійної за умов зміни клімату Цицюра Я. Г. Тд 5
18377 2016 Тенденции адаптивного земледелия Правобережной Лесостепи Украины в условиях изменения климата Цицюра Я. Г. Тд 4
18376 2016 Значимість редьки олійної як сидеральної культури у сучасній раціональній системі удобрення Цицюра Я. Г. Тд 3
18375 2018 Вплив елементів технології вирощування сорго цукрового на його кормову продуктивність в умовах ВНАУ Ємець А. Дрп 0
18374 2018 Удосконалення методів розмноження сортів фундука в умовах Вінниччини Н.С. Червоняк Дрп 0

11

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska