The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

13

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18353 2018 Особенности формирования структуры фауны фитофагов агроценоза редьки масличной в Правобережной Лесостепи Украины Цицюра Я. Г. С 4
18352 2018 Шелест Н. В. Відгодівельні і забійні якості свиней породи ландрас залежно від статі / Н. В. Шелест. – Випускна магістерська робота. - Вінниця: ВНАУ, 2018. - 69 с. – Табл. 13. – Бібліограф.: 60 назв. Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки Шелест Надія Вікторівна Дрп 3
18351 2018 Управління капіталом підприємства АПК Палій Н.О. Дрп 1
18350 2018 Методика та організація обліку довгострокових зобов’язань підприємств Паламарчук Віта Віталіївна Дрп 1
18349 2018 Сучасні трансформаційні процеси в освітньому процесі вищої школи в умовах інформаційного суспільства Довгань Л.І. Тд 5
18348 2018 Виховання молоді у спільнотах: досвід США у контексті вітчизняної практики колективного виховання Довгань Л. І. Тд 4
18347 2018 Preposition construction in texts of the official-business style of the Ukrainian language = Прийменникові конструкції в текстах офіційно-ділового стилю української мови Тимкова В.А. С 4
18346 2018 Удосконалення організаційної структури органу місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (за матеріалами Вінницького обласного центру розвитку місцевого самоврядування) Мазур Г.О. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 0
18345 2018 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності використання земельних ресурсів Ісакова О.В. Дрп 4
18344 2018 Планування та здійснення контрольно-перевірочної роботи і методика прийняття рішень за її результатами Середа Аліна Петрівна Дрп 1
18343 2018 Особливості росту та розвитку інтродукованих видів ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Вінниці Ваколюк Б.П., керівник: Бондар А.О. Дрп 1
18342 2018 Вплив сорту та густоти стояння рослин на урожайність капусти головчастої (f. alba) в умовах органічного землеробства дослідного поля внау А.В. Ременяк Дрп 0
18341 2018 Управління земельними ресурсами сільськогосподарського підприємства Ніколюк Г.О. Дрп 2
18340 2018 Облікове забезпечення управління витратами на маркетинг Білоус Вікторія Вікторівна Дрп 5
18339 2018 Міжнародний досвід протидії корупції. Методи боротьби з корупцією в Україні Мандельзон О.О. Дрп 3
18338 2018 Обгрунтування параметрів робочих органів просапного культиватора. Щебетюк Максим Вячеславович Дрп 0
18337 2018 Підвищення експлуатаційної надійності універсальної просапної сівалки. Никитюк Петро Віталійович. Дрп 1
18336 2018 Підвищення ефективності робочих органів плуга загального призначення. Іщук Вадим Олегович Дрп 7
18335 2018 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами СТОВ «Лан» с. Маньківка») Лезнівська І.М. Дрп 2
18334 2018 Особливості управління виробничо-збутовою сферою підприємства орієнтованого на концепцію маркетингу (за матеріалами прат «вожк») Кльоц В.Л. Дрп 3

13

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska