The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

14

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18333 2018 Агроекологічний стан грунтів в умовах ПП «Агротемп Плюс» с. Гальжбіївка Ямпільського району Г. О. Кутняк Дрп 1
18332 2018 Стратегія розвитку інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Кравчук О.О. Дрп 3
18331 2018 Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах забезпечення економічної безпеки регіонів (за матеріалами дарепр вінницької ода) Лупол Ю.В. Дрп 2
18330 2018 Управління трудовими ресурсами підприємств апк (за матеріалами ПСП «Новоселиця», Житомирська область, Попільнянський район) Темнюк І.В. Дрп 3
18329 2018 Фінансовий аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «облік і оподаткування» на другому (магістерському) рівні Томчук О.Ф. Нп 1
18328 2018 Економічний аналіз. Програма навчальної дисципліни для підготовки студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страху Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Вольська Л.Л. Нп 2
18327 2018 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів установки для очищення стійл від гною на фермах великої рогатої худоби Сінгаєвський Віталій Петрович Дрп 1
18326 2018 Формування зернової продуктивності сої залежно від системи удобрення в умовах дослідного поля ВНАУ Буряченко П.А. Дрп 0
18325 2018 Система внутрішнього контролю підприємства та її вдосконалення Мазур Вікторія Іванівна Дрп 1
18324 2018 Управління інноваційним розвитком аграрного сектору економіки вінницької області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Душкевич О.В. Дрп 3
18323 2018 Управління розвитком харчової промисловості регіону (за матеріалами ДАРЕПР Вінницької ОДА) Шкамбарна А.С. Дрп 4
18322 2018 Економічний механізм формування і функціонування аграрного сектору економіки вінницької області (за матеріалами дарепр вінницької ода) Ревков О.А. Дрп 2
18321 2018 Облік, контроль і аналіз грошових потоків на сільськогосподарських підприємствах Устименко Владислав Олегович Дрп 0
18320 2018 Управління якістю кредитного портфеля банківської установи Кравчук Ольга Вітольдівна Дрп 9
18319 2018 Планування та прогнозування видаткової частини бюджетів місцевих органів самоврядування Мазун В.К. Дрп 6
18318 2018 Управління фінансовою стійкістю підприємств АПК Донченко А.В. Дрп 4
18317 2018 Організаційно-економічний механізм управління підприємством АПК Їжаковська А.В. Дрп 2
18316 2018 Фінансові результати діяльності банківської установи та напрями їх покращення Пасічник О. Дрп 7
18315 2018 Внутрішньогосподарський облік та контроль витрат виробництва і фінансових результатів Муляр Ольга Сергіївна Дрп 1
18314 2018 Організаційно-методологічні аспекти системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності Гловюк Альона Сергіївна Дрп 10

14

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska