The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

15

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
19615 2018 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. С 7
19614 2018 Theory of project preparation of agroengineers on tne basis of scientific work on the development of agricultural machinery Pryshliak V. С 10
19613 2018 Protection of soils and water resources as an important factor in forming preparation to the project activity of future agroengineers in institutions of higher education Pryshliak V. С 7
19612 2018 Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти Пришляк В.М. С 8
19611 2018 Розвиток дидактичного забезпечення підготовки агроінженерів на початковому етапі навчання Пришляк В.М. Тд 4
19610 2018 Сучасні елементи розвитку логістичного управління ланцюгами постачання Качуровський С.В. С 6
19609 2016 Microwave energy as an intensification factor in the heat-mass transfer and the polyextract formation Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. С 7
19608 2018 Вплив згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки «Ефіпрот» на продуктивність молодняку свиней Вугляр В. С. С 15
19607 2016 Исследование влияния топливного насоса с пружинным приводом плунжера на качество распыливания и процесса горения биотоплива в дизеле Анисимов В.Ф., Музичук В.И., Рябошапка В.Б., Ковальчук А.С. С 21
19606 2018 Обліково-аналітичне забезпечення систем економічної безпеки підприємства Волонтир Л., Лоянич Ж. Тд 13
19605 2018 Функціонування вітчизняного фондового ринку Волонтир Л., Мандро А. Тд 12
19604 2018 Фінансово-економічна, кредитна та облікова політика підприємств Волонтир Л., Радовець С Тд 13
19603 2018 Особливості антикризової політики на підприємстві Волонтир Л, Шамрай В. Тд 9
19602 2018 Моделювання впливу факторів виробництва на якість продукції: інформаційне забезпечення Волонтир Л.О. Тд 10
19601 2018 Інформаційні технології в аудиті Волонтир Л.О. Тд 19
19600 2018 Концептуальні засади інформаційної логістики бізнес-структур підприємств АПК Волонтир Л.О. Тд 24
19599 2018 Інформаційна система підприємства: логістичні принципи побудови Волонтир Л.О. Тд 10
19598 2019 Сучасні економічні теорії. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економі Брояка А.А. Нп 2
19597 2019 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Брояка А.А. Нп 2
19596 2019 Інформаційні системи та технології. Методичні вказівки до організації самостійної роботи для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Підгурський О.І. Мв 1

15

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska