The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

16

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
16941 2018 Організація та розвиток дистанційного навчання (досвід США) Гаврилюк Н.М. С 6
16940 2017 Система вищої освіти США: теоретико-методологічні аспекти Гаврилюк Н.М. С 24
16939 2017 Розвиток спиртової промисловості України на засадах інноваційної концепції Шаманська О. І., Паламаренко Я. В. С 14
16938 2017 Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України Грищук Н.В. С 21
16937 2017 Особистісно-орієнтоване навчання, як складова процесу фахової підготовки спеціалістів інженерного профілю Ковальова К. В. С 28
16936 2017 Оцінка локальних критеріїв складської логістики сільськогосподарських підприємств у Вінницькій області Качуровський С. В. С 18
16935 2017 ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК Качуровський С. В. С 20
16934 2016 Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств Качуровський С. В. С 6
16933 2017 Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. С 18
16932 2017 Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В.С. С 11
16931 2017 Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором Турич В.В., Руткевич В.С. С 11
16930 2018 Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit Sereda L., Rutkevych V., Ziniev M. С 3
16929 2018 Розвиток біоенергетики як інноваційний орієнтир в контексті енергетичної безпеки України Паламаренко Я. В. С 5
16928 2017 Основи побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С 20
16927 2017 Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL (Y)-аналізу Паламаренко Я. В. С 17
16926 2017 Напрями інституційної модернізації середовища функціонування спиртової промисловості України Паламаренко Я. В. С 10
16925 2018 Використання інтерактивних методів навчання для формування вмінь партнерської взаємодії студентів-аграріїв на заняттях із іноземної мови Молоченко В.В. С 9
16924 2018 Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г. Малік М.Й, Ходаківська О.В., Ковальова О.В., Мамчур В.А., Півторак В.С., Супрун О.М., Прутська О.О., СаковськаО.М., Ксенофонтова К.Ю., Мамчур Л.В., Алєксєєва О.В., ГорбатюкО.В., Грищенко О.Ю., Мартинюк М.П., ГаврилюкВ.Г. та ін. М 11
16923 2017 Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку Германюк Н.В. М 15
16922 2018 Основні підходи до поняття самооцінки: класичні зарубіжні теорії Лебедєва Н. А. С 16

16

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska