The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

18

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
16901 2017 Методика судово-економічної експертизи операцій з біологічними активами Михальчишина Л., Ковальчук І. С 11
16900 2017 Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом Зелінська О.В. С 11
16899 2017 Особливості організації управлінського обліку витрат основної діяльності при переробці плодоовочевої продукції Лепетан І.М., Цуркан А.О. С 6
16898 2018 Спосіб оцінки технологічних можливостей плющення циліндричних заготовок вальцюванням Патент № UA 122547 U Матвійчук В.А., Рубаненко О.О., Бубновська І.А. П 14
16897 2018 Інвестиційний потенціал сільських територій: основні аспекти розвитку Томашук І.В. С 8
16896 2018 Аналітичні можливості звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Томчук О.Ф., Михальчишина Л.Г. С 7
16895 2018 Роль внутрішньогосподарського контролю у збереженні комерційної таємниці Мулик Я.І. , Григораш М.В. С 4
16894 2018 Стан та перспективи розвитку аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства Мулик Я.І. С 5
16893 2018 Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України Петриченко О.А. С 15
16892 2018 Державне регулювання розвитку ресурсного потенціалу сільських територій: загальні аспекти Гончарук І.В., Томашук І.В. С 4
16891 2018 Організація аналітичної роботи як гарант ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств Глазко Н.Д. С 4
16890 2018 Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту Козаченко А.Ю. С 5
16889 2018 Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі Козаченко А.Ю. С 14
16888 2014 Агрегат для поверхневого внесення мульчі Патент № UA 92615 U Середа Л. П., Іванов М. І., Веселовська Н. Р., Зінєв М. В., Руткевич В. С. П 7
16887 2014 Спосіб визначення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії Патент № UA 88882 U Веселовська Н. Р., Зелінська О. В., Рубаненко О. О. П 25
16886 2018 Ідеї М.І.Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія» Мамалига В.С., Мазур О.В. С 12
16885 2018 Поняття біомаси як особливого об'єкта обліку Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С 6
16884 2018 Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин Бурко К.В. С 9
16883 2018 Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання Паламарчук В.Д. С 5
16882 2018 Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу Панцирева Г.В. С 13

18

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska