The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

3

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
15867 2018 Пристрій для деформації зміцнення деталей сільськогосподарських машин Мацанюк Олександр Миколайович Дрп 0
15866 2018 Підвищення ефективності дослідження роботи привода приймального конвеєра буртоукладника Іванов Олександр Віталійович Дрп 0
15865 2018 Сучасне завантажувальне обладнання в автоматизованому виробництві Федьков О.М. Дрп 0
15864 2018 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах Хмільницької філії ПРАТ “Зернопродукт МХП”, с. Воронівці Хмільницького району Борсук О.О. Дрп 0
15863 2018 Вплив різних систем обробітку ґрунту на біоенергетичну ефективність вирощування соняшнику в умовах СТОВ “Агро-Кряж” Могилів-Подільського району Македон О.В. Дрп 0
15862 2018 Програма для вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М., Веселовська Н.Р., Гунько І.В., Янович В.П. Пвф 0
15861 2018 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» Бандура В.М.; Веселовська Н.Р., Гунько І.В., Янович В.П., Пвф 0
15860 2018 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Бандура В.М. Янович В.П., Полєвода Ю.А. Пвф 3
15859 2018 Програма для додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація "Обладнання переробних та харчових виробництв" Бандура В.М., Янович В.П., Полєвода Ю.А. Пвф 0
15858 2018 Обґрунтування параметрів запобіжних кульових муфт для покращення роботи сільськогосподарської техніки Коваль Олександр Миколайович Дрп 1
15857 2018 Інтенсивність накопичення важких металів у придорожніх смугах залежно від інтенсивності руху автотранспорту на околицях м. вінниці Бєлодєдов В.О. Дрп 0
15856 2018 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович Дрп 2
15855 2018 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ковшового елеватора Капустюк Олександр Васильович Дрп 0
15854 2018 Удосконалення технології ремонту гільз циліндрів автомобільних двигунів високотемпературним зміцненням Мордванюк Сергій Анатолійович Дрп 1
15853 2018 Дослідження енергозберігаючих технічних засобів для забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях Овчарчук Дмитро Петрович Дрп 2
15852 2018 Аналіз використання та облік земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Беліченко Юлія Тарасівна Дрп 5
15851 2018 Механізм впровадження системи менеджменту якості на підприємствах АПК Кочергіна О.Ю. Дрп 6
15850 2018 Обґрунтування параметрів плодозбиральної установки для використання в умовах фермерських господарств Вітюк Михайло Іванович Дрп 0
15849 2018 Методи вимірювання нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів Шевчук О.Ф. С 10
15848 2018 Грунтознавство з основами геології: методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня « Первачук М. В. Броннікова Л.Ф., Цицюра Я.Г. Мв 30

3

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska