1

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
15907 2018 Облік і контроль основних засобів в системі управління суб’єктами господарювання Віннік Юлія Юріївна Дрп 2
15906 2018 Обгрунтування параметрів нерегульованих гідронасосів транспортних засобів Русенко Микола Миколайович Дрп 1
15905 2018 Особливості обліку та оподаткування оплати праці працівників на сільськогосподарських підприємствах Олійник Катерина Миколаївна Дрп 1
15904 2018 «підвищення зносостійкості і надійності деталей вузлів тертя ланцюгових передач шляхом вдосконалення технології їх виготовлення» Сварник Олег Анатолійович Дрп 0
15903 2018 Облікове забезпечення управління земельними ресурсами в сільскогосподарському підприємстві Заболотчук Аліна Віталіївна Дрп 2
15902 2018 Управління проектами: методичні вказівки з організації проведення практичних занять (семінарів) / Спеціальність 073 «Менеджмент» Герасименко Ю.В. Мв 0
15901 2018 Робочий зошит з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" Мазур А.В., Сторожук І.В., Тимощук Н.М. Рз 0
15900 2018 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів заочної форми навчання спеціалізації «Економічна кібернетика». Тимощук Н.М., Довгань Л.І. Мв 0
15899 2018 Програма виробничої практики другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Румянцева В.В. Нп 0
15898 2018 Програма переддипломної практики другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» Опольська Н.М., Румянцева В.В., Левицька І.В. Нп 0
15897 2018 Трудове право України. Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право» д енної та заочної форм навчання Мельничук О. Ф., Пипяк М. І. Нп 0
15896 2018 Юридична деонтологія: програма навчальної практики для студентів факультету менеджменту і права денної форми навчання галузі знань ׃ 0 8 «Право » спеціальності ׃ 081 « Право » освітнього ступеня: « Бакалавр » Піковська Т.В. Нп 0
15895 2018 Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 право, за спеціальністю 081 право денної та заочної форм навчання Мельничук М.О. Мельничук О.Ф. Піковська Т.В. Нп 0
15894 2018 Історія держави і права України. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 081 "Право" Піковська Т.В. Мв 0
15893 2018 Екологічний стан поверхневих вод села малі крушлинці внаслідок сільськогосподарської діяльності Мельник Т.М. Дрп 0
15892 2018 Розробка і обгрунтування параметрів гілко-зрізного агрегату для детальної обрізки плодових дерев» Красвітній Артем Миколайович Дрп 0
15891 2018 Митне оподаткування. Програма навчальної дисциплінидля підготовки студентів денної форми навчання факультету обліку та аудиту освітнього ступеня “Бакалавр“, галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки “Облік і аудит” спеціалізації Фостолович В. А. Нп 0
15890 2018 Інтенсивність росту поросят за використання у комбікормах змішанолігандного комплексу купруму Малярик У.М. Дрп 0
15889 2018 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» НААН України, с. Корделівка Калинівського району Руднік П.І. Дрп 0
15888 2018 Облікова політика в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств Подоліна Аліна Олександрівна Дрп 1

1

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська