The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
21203 Екологічний аудит та його місце в екологічній стратегії Європейського Союзу Гуцаленко О. О., Фабіянська В. Ю. С 2019 2
21202 Контролінг фінансових ризиків підприємства: регіональні аспекти Алескерова Ю. В. Тд 2019 3
21201 Підвищення ефективності очищення води за допомогою гідравлічного циклону Осадчук С.П. Дрп 2019 1
21200 Оптимізація математичної моделі подрібнювача соломи зернозбирального комбайна Бабин В.С. Дрп 2019 1
21199 Облік та аналіз процесу постачання матеріальних цінностей Ковальчук Владислав Васильович Дрп 2019 2
21198 Integrated company reporting model Fedorishina L. С 2019 3
21197 Agricultural organic production in the world Aleskerova Y., Hutsalenko O., Vilchynska N. С 2019 2
21196 Обліково-аналітичне забезпечення управління амортизаційним процесом на підприємстві Медик Тарас Олексійович Дрп 2019 3
21195 Механізм та інструменти реалізації депозитної політики комерційного банку Лучкань Віта Сергіївна Дрп 2019 1
21194 Контролінг фінансових ризиків підприємства Томашук Ірина Олегівна Дрп 2019 0
21193 Розвиток фінансового контролю у страхових компаніях Астапкевич Анастасія Олексіївна Дрп 2019 1
21192 Вплив участі іноземного капіталу на фінансову безпеку банку Ставська Ю. В., Малярчук А. Є. С 2019 10
21191 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. С 2019 4
21190 Напрями інноваційного розвитку туризму в Україні Ставська Ю. В. С 2019 5
21189 Накладні витрати: облік, розподіл та контроль Бендерук Алла Володимирівна Дрп 2019 3
21188 Обліково-аналітичне забезпечення управління договірною політикою підприємства Шелковська Катерина Володимирівна Дрп 2019 3
21187 Аналіз екологічного стану грунтів ПП «Павлівка» Калинівського району Браніцький О.Ю. Дрп 2019 0
21186 Фітоіндикація екологічних факторів основних типів лісових екосистем в умовах Поділля Матусяк М. В. С 2015 5
21185 Удосконалення методів та засобів визначення дефектів ізоляції енергетичного обладнання АПК Коваль Ігор Анатолійович Дрп 2019 2
21184 Урожайность и плодоношение сортов и гибридов кабачка в условиях Правобережной Лесостепи Украины Паламарчук І. І. С 2013 6
21183 Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. С 2013 7
21182 Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Чернецький В. М., Паламарчук І. І. С 2014 5
21181 "Ціна життя". Демографічні втрати українців в 1932-1933 рр. як наслідок геноциду українського народу Богатчук С. С. С 2019 5
21180 Динаміка формування площі листків рослин патисона залежно від сортових особливостей в умовах Правобережного Лісостепу України Паламарчук І. І. С 2019 8
21179 Ефективність вирощування патисона (cucurbita pepo var. Melopepo l.) За різних строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного Паламарчук І. І. С 2019 5
21178 Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібриду патисона в умовах Лісостепу Правобережного України Паламарчук І. І. С 2019 5
21177 Дослідження процесу подрібнення зернових кормів у вальцевих дробарках Бурлака О.О. Дрп 2019 1
21176 Дослідження процесу плющення олійних культур при виробництві олії Плахотник А.А. Дрп 2019 0
21175 Облік і аудит готівкових операцій та операцій за поточними рахунками Плахотнюк Іванна Олександрівна Дрп 2019 4
21174 Обліково-аналітичне забезпечення управління екологічною безпекою підприємства Никитюк Руслан Анатолійович Дрп 2019 2
21173 Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю Тимкова В. А. С 2019 5
21172 Дослідження та аналіз складу трав’яного покриву фітоценозів м. Вінниця на прикладі окремих ділянок лісопарку та ботанічного саду ВНАУ Матусяк М. В. С 2019 4
21171 Оцінка видового біорізноманіття та сучасного стану деревних асоціацій парку ім. Горького м. Вінниці Матусяк М. В. С 2016 4
21170 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. С 2016 6
21169 Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці Матусяк М. В. С 2016 6
21168 Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Матусяк М. В., Прокопчук В. М. С 2017 4
21167 Використання видів роду липа (Tilia L) в урболаншафтах м. Вінниця Матусяк М. В. С 2017 3
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 99


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska