The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
17944 Обґрунтування параметрів комбінованих сошників сівалки Нігрей Вадим Олександрович Дрп 2018 0
17943 Обґрунтування параметрів комбінованої борони для передпосівного обробітку грунту Таурський Ігор Юрійович Дрп 2018 0
17942 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів гречки в умовах ТОВ «Гренвіс» с. Криштопівка Іллінецького району М.В. Колодійчук Дрп 2018 0
17941 Відмінності сортів квасолі звичайної за екологічною стабільністю в умовах дослідного поля ВНАУ Юраш Олег Віталійович Дрп 2018 0
17940 Облік і контроль готової продукції Кухар Ярослава Андріївна Дрп 2018 3
17939 Аудиторська оцінка ефективності використання та обліку основних засобів у сільськогосподарських підприємствах Новосвітла Наталія Іванівна Дрп 2018 2
17938 Біоенергетична ефективність мікродобрив при врощуванні соняшнику на темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах ПрАТ ПК “Поділля” Крижопільського району Вінницької області Курганський С.А. Дрп 2018 0
17937 Біоенергетична ефективність системи позакореневих підживлень кукурудзи за її вирощування на чорнземних грунтах в умовах ФГ “Велес АРС” Хмільницького району Лисий С.О. Дрп 2018 1
17936 Обґрунтування і розробка шляхів підвищення енергоефективності роботи систем кондиціонування повітря для чистих приміщень Загородній Валерій Вікторович Дрп 2018 0
17935 Обґрунтування та вибір параметрів сумішоутворення й згорання альтернативних палив в дизелі Очеретнюк Сергій Петрович Дрп 2018 0
17934 Управління кадровим потенціалом підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Сторожук А.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 2
17933 Вплив різних видів силосу на молочну продуктивність корів Вигівська А. О. Дрп 2018 2
17932 «Дослідження паратипових факторів на термостійкість молока» Сімонова Ірина Анатоліївна Дрп 2018 1
17931 Вплив резервування - дозрівання молока на технологію виробництва і якість сичужних сирів Ткач Юлія Юріївна Дрп 2018 2
17930 ПАТ «Птахокомбінат Бершадський» з вибором комірки 10 кВ та розрахунок релейного захисту лінії Постолатій Андрій Вадимович Дрп 2018 0
17929 Організація диспетчерського керування нормальними ре-жимами систем електропостачання підприємств АПК Мужиловський Євгеній Михайлович Дрп 2018 0
17928 Дослідження методів розрахунку струмів короткого замикання в системах електропостачання агропромислових комплексів Ціліцінський В. Ю. Дрп 2018 1
17927 Вдосконалення методів ремонту високовольтних вводів обладнання підприємств апк Мельник Віталій Іванович Дрп 2018 0
17926 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю Бадя Владислав Юрійович Дрп 2018 3
17925 Обґрунтування і розробка електропривода бурто-укладача Ш1-ПСМ Кіш Ігор Олегович Дрп 2018 0
17924 Дослідження параметрів та обладнання для подрібнення зернової сировини Яворський Андрій Ярославович Дрп 2018 1
17923 Дослідження конструктивно-режимних параметрів дробарки молоткового типу Вовченко Андрій Геннадійович Дрп 2018 0
17922 Організація і шляхи вдосконалення обліку витрат і доходів основної діяльності підприємства Єшану Наталія Степанівна Дрп 2018 3
17921 Дослідження видів технічного обслуговування транспортних засобів Колісник Богдан Володимирович Дрп 2018 0
17920 Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні модифікованої браги. Мишевська Вікторія Юріївна Дрп 2018 3
17919 Обгрунтування технологічних прийомів вирощування гороху в умовах Лісостепу Правобережного Христюк О.С., Поліщук І.С. Дрп 2018 0
17918 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування сої в умовах сільськогосподарського підприємства Деражнянського району Хмельницької області Гуцол Л.П., Поліщук І.С. Дрп 2018 0
17917 Обґрунтування параметрів змінних робочих органів льонозбирального комбайна Січкоріз Андрій Олегович Дрп 2018 1
17916 Обґрунтування параметрів ґрунтообробного агрегату для основного обробітку грунту Михальнюк Сергій Іванович Дрп 2018 1
17915 Обґрунтування параметрів завантажувача кормів Горецький Вадим Сергійович Дрп 2018 0
17914 Формування та розвиток корпоративної культури на підприємстві (за матеріалами ПП «ВО Елна-Сервіс») Вербовецький О.М. Дрп 2018 1
17913 Біоенергетична ефективність безвідвального обробітку ґрунту при вирощуванні ячменю ярого на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Оніщук М.І. Дрп 2018 1
17912 Біоенергетична ефективність окремих елементів системи удобрення суріпиці ярої на сірих лісових ґрунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Волинець О.М. Дрп 2018 0
17911 Ефективність рівнів мінерального живлення при вирощуванні ячменю ярого в умовах дослідного поля ВНАУ Темченко В.А., Забарна Т.А. Дрп 2018 0
17910 Методика управлінського обліку та аналізу маркетингової діяльності підприємства Бондарчук Дарина Олегівна Дрп 2018 0
17909 Облікове забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства Мусій Ольга Станіславівна Дрп 2018 1
17908 Дослідження процесу сушіння зерна в псевдозріджувальному шарі Мельничук М. Д 2018 0
17907 Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності Мельник Яна Миколаївна Дрп 2018 1
17906 Обгрунтування параметрів барабанної геліосушарки» Побережна Юлія Олександрівна Дрп 2018 0
17905 Продуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив, мікродобрив та бактеріальних препаратів в умовах дослідного поля ВНАУ Дідух А.О., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17904 Урожайні властивості люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Муренька В.П., Липовий В.Г. Дрп 2018 0
17903 «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна» Гулько М.А. Дрп 2018 5
17902 “Стратегічне управління енергозбереженням в аграрних підприємствах (за матеріалами ДП ДГ “Озерне”)” Клебан Василь Володимирович Дрп 2018 1
17901 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Сігнет - Центр» с. Андрушки Попельнянського району Житомирської област А.С. Довбня Дрп 2018 0
17900 Вплив мінеральних добрив на біоенергетичну продуктивність кукурудзи в умовах ФГ «Збризький» Тростянецького району Збризький І. С. Дрп 2018 0
17899 Формування продуктивності нуту залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Басалига Д.О. Дрп 2018 0
17898 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів пневматичного висівного апарата Бондар О.М. Дрп 2018 2
17897 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів щілиноріза-наповнювача Наместюк І.П. Дрп 2018 0
17896 Обгрунтування параметрів комбінованої грунтообробної машини Карманський Д.В. Дрп 2018 0
17895 Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів грунтообробного котка О.І. Бабенчук Дрп 2018 0
17894 Підвищення ефективності роботи слідорозрихлювача з комбінованими робочими органами Томашов М.А. Дрп 2018 0
17893 Розвиток комунікацій в управлінні установою (організацією) (за матеріалами Бершадської РДА) Усаченко У.К. Дрп 2018 0
17890 Формування ділового етикету адміністративного персоналу установи (за матеріалами: Управління праці та соціального захисту населення Ладижинської міської ради) Васильченко Т.О. Дрп 2018 0
17889 Формування організаційної культури органу публічного управління» (за матеріалами Лука-Мелешківської ОТГ) Міщенко В.О. Дрп 2018 1
17888 Прийоми підвищення кормової продуктивності конюшини лучної в умовах дослідного поля ВНАУ Б.І. Бессарабець Дрп 2018 1
17887 Дипломна робота "Розробка заходів регулювання чисельності бур’янів у посівах цукрових буряків в умовах ПРАТ «Поділля» с. Заболотне Крижопільського району А.В. Борейко Дрп 2018 2
17886 Дослідження процесів пластичного деформування із застосуванням ультразвукових крутильних коливань Шишицький П.В. Дрп 2018 0
17885 Розробка математичної моделі взаємодії робочого органу ножового укладача труб із грунтом Галицький О.О. Дрп 2018 1
17884 Розвиток системи перестрахування ризиків при страхуванні майна підприємств Житкевич Діана Олегівна Дрп 2018 4
17883 Надання адміністративних послуг в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні» ( за матеріалами Кунківської ОТГ ) Полянська М.О. Дрп 2018 0
17882 Управління фінансовою діяльністю підприємства в АПК Цвентарна О.О. Дрп 2018 5
17881 Дослідження стану обліку і ефективності використання земельних ресурсів Деркач Ярослава Володимирівна Дрп 2018 4
17880 Дипломна робота "Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи в умовах ФК «Вінницька промислова група» с. Криківці Немирівського району В.В. Перкун Дрп 2018 1
17879 Дипломна робота "Удосконалення хімічних заходів боротьби з бур’янами в агроценозах гороху в умовах ТОВ «Хлібороб» с. Наливайка Голованівського району Кіровоградської області М.В. Войтович Дрп 2018 0
17878 Порівняльна оцінка сортів сої за якісними показниками в умовах дослідного поля ВНАУ Клишавий Вадим Володимирович Дрп 2018 0
17877 Діяльність суб'єктів малого підприємництва: ведення обліку, здійснення аналізу, проведення аудиту Шевчук Інна Петрівна Дрп 2018 2
17876 Діагностування кабельних ліній з ізоляцією із зшитого поліетилену Доплатюк Алла Дмитрівна Дрп 2018 0
17875 Облікова політика в системі управління підприємством Бровко Михайло Ігорович Дрп 2018 0
17874 Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин Долинний Віталій Анатолійович Дрп 2018 0
17873 Облік та аналіз розрахунків з дебіторами підприємств Горенська Оксана Петрівна Дрп 2018 1
17872 Облік та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками: теорія та практика ПАЙЧУК Тетяна Валентинівна Дрп 2018 1
17871 Біоенергетична ефективність вирощування суріпиці ярої залежно від системи її удобрення на сірих лісових грунтах в умовах дослідного поля ВНАУ Л. Л. Прокопчук Дрп 2018 0
17870 Біоенергетична ефективність застосування добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно на темно-сірих лісових грунтах в умовах ПрАТ Немирівської філії “Зернопродукт МХП” с. Мухівці Немирівського району Вінницької області Власюк Ю.П. Дрп 2018 0
17869 Використання відновлюваних джерел енергії для підвищення надійності електропостачання підприємств апк Дмитришен Олексій Миколайович Дрп 2018 0
17868 Дослідження способів оцінки стану розподільних мереж з відновлюваними джерелами енергії Куйбіда Олег Васильович Дрп 2018 0
17867 Облік і аудит в управлінні зобов’язаннями підприємства Горобець Н.Ю. Дрп 2018 0
17866 Біоенергетична ефективність мінімалізованих систем обробітку ґрунту при вирощуванні ярого ячменю на в умовах ТОВ “МП-Альфа” Літинського району Вінницької області Залюбівська Г.В. Дрп 2018 0
17865 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Прогрес» с.Ксаверівка Вінницького району Слободянюк О.О. Дрп 2018 0
17864 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства (за матеріалами СВК «Прогрес») Любонько Р.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 1
17863 Формування іміджу підприємства (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Кіпоренко С.Р. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 1
17862 Впровадження гармонійного співвідношення методів управління кадрами (за матеріалами ТОВ «Агротехцентр») Щаблевська О.В. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 2018 1
17861 Дослідження можливостей розвитку козятинських електричних мереж 110 кв Ковтун Вадим Борисович Дрп 2018 0
17860 Екологічний податок: порядок розрахунку та відображення в обліку Яковенко Максим Віталійович Дрп 2018 0
17859 Дослідження ефективності процесу сушіння яблук в геліосушарці Кваснєвський О.Ю. Дрп 2018 3
17858 Дослідження ефективності процесу сушіння яблук в геліосушарці Кваснєвський О.Ю. Дрп 2018 0
17857 Виборча система України як конституційно-правовий інститут Кушнір М.Г Дрп 2018 3
17856 Діагностування стану ізоляції маслонаповненого обладнання Мельник Денис Миколайович Дрп 2018 0
17855 Вплив способів основного обробітку ґрунту на формування біоенергетичної продуктивності гороху в умовах ТОВ СП «Нібулон” Надкреничний М.Б. Дрп 2018 0
17854 Оцінка агрономічного потенціалу ґрунтового покриву Обухівського району Київської області на підставі їх регіонального кадастрового моніторингу Іванисенко В.В. Дрп 2018 0
17853 Вивчення ефективності позакореневого живлення молодого саду на чорноземних ґрунтах в умовах СФГ “Кондор” Благовіщенського району Кіровоградської області Харкавий О.С. Дрп 2018 0
17852 Біоенергетична ефективність системи живлення яблуневого саду з використанням різних способів внесення мінеральних добрив в умовах СВК «Нива» Гайсинського району Долиняний О.В. Дрп 2018 0
17851 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні озимої пшениці на темно-сірих лісових ґрунтах в умовах ПрАТ Немирівської філії «Зернопродукт МХП» с Мухівці Немиріського району Вінницької області Колодій О.М. Дрп 2018 0
17850 Біоенергетична ефективність застосування біодобрив при вирощуванні озимого ріпаку в умовах Іллінецької філії ПрАТ “Зернопродукт МХП” Іллінецького району Вінницькоїобласті Дзірун А.В. Дрп 2018 0
17849 Вивчення ефективності позакореневих підживлень соняшнику за його вирощування на чорноземних ґрунтах в умовах ТОВ «Буша» Ямпільського району Гнидюк М.В. Дрп 2018 0
17848 Біоенергетична ефективність оптимізації удобрення суріпиці ярої в умовах дослідного поля ВНАУ Видмиш В.А. Дрп 2018 0
17847 Обгрунтування розвитку Калинівських електричних мереж на основі методу динамічного програмування Івченко В.О. Дрп 2018 0
17846 Агроекологічний стан грунтів ТОВ Концерн «Сіликс-Агро» с.Зозів Липовецького району Я.О. Куліш Дрп 2018 0
17845 «обгрунтування параметрів і режимів роботи електрогенераторної установки з використанням генераторного газу» Кабанець Михайло Володимирович Дрп 2018 0
17844 Дослідження енергоефективного вібраційного змішувача Денисюк Ігор Леонідович Дрп 2018 0
17843 Дослідження процесу та обладнання для очищення зерна Передрій Артем Ігорович Дрп 2018 0
17842 Обгрунтування параметрів роботи біогазової установки Кожухар Богдан Олексійович Дрп 2018 0
17841 Дослідження якості процесу змішування у вібраційній машині Литвенюк Богдан Олегович Дрп 2018 0
17840 Біоенергетична ефективність позакореневих підживлень сої на чорноземних грунтах в умовах СФГ «Герасименко» с. Соболівка Теплицького району Сидоренко Р. В. Дрп 2018 3
17839 Біоенергетична ефективність заходів мінімалізації обробітку ґрунту при вирощуванні гороху на сірих лісових ґрунтах в умовах ТОВ “Агро-Дністер” с. Жмеринка Жмеринського району Вінницької області Жмеренюк О.В. Дрп 2018 0
17838 Удосконалення бортової системи контролю зношування фрикційної муфти коробки передач трактора belarus-922 Волкотруб Сергій Аркадійович Дрп 2018 0
17837 Підвищення експлуатаційних характеристик трактора к-9520 шляхом вибору раціональних параметрів електромеханічної трансмісії Боровик Андрій Вікторович Дрп 2018 0
17836 Удосконалення молотильно-сепаруючого пристрою з диференційним підбарабанням для інтенсифікації обмолоту і сепарації зерна комбайна дон-1500 Гаврищук Сергій Олегович Дрп 2018 1
17835 Удосконалення теоретичних і експериментальних методів вібраційно-імпульсного діагностування зубчастих передач трансмісійних вузлів мобільних машин Шрубковський Володимир Олександрович Дрп 2018 0
17834 Кормова продуктивність гірчиці білої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Галяткін Р.М., Малинка Л.В. Дрп 2018 0
17833 Дослідження електропривода крокуючого транспортера лінії для упаковки брикетів вершкового масла Березовський Володимир Дмитрович Дрп 2018 1
17832 Продуктивність посівів ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах НДГ «Агрономічне» Рябокучма Н.П., Малинка Л.В. Дрп 2018 0
17831 Ефективність передпосівної обробки насіння та способу сівби квасолі в умовах ТОВ АФ «Ободівське» Тростянецького району Давискіба О.О., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17830 Вплив попередників та агрохімікатів на продуктивність пшениці озимої в умовах ТОВ АФ «Ободівське» Тростянецького району Дзюба Т.Ф., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17829 Обґрунтування застосування мінеральних добрив на посівах гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Чернявський В.О., Поліщук М.І. Дрп 2018 0
17828 Ефективність технологічних прийомів вирощування тритікале озимого в умовах с. Станіславчик Жмеринського району Безверхній В.А., Поліщук І.С. Дрп 2018 1
17827 Вплив добрив та строків сівби на продуктивність гірчиці білої в умовах дослідного поля ВНАУ Федишин Т.П., Поліщук М.І. Дрп 2018 1
17826 Дослідження процесу сушіння зерна в циркуляційних сушарках Гетьман В.П. Д 2018 0
17825 Управління фінансовою безпекою підприємства Максименко В.В. Дрп 2018 4
17824 Механізм забезпечення прав і свобод людини органами державної влади Гнатюк Олександр Олександрович Дрп 2018 3
17823 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна Дрп 2018 2
17822 Визнання недійсними рішень органів публічної влади які регулюють земельні відносини Пиндик Аліна Володимирівна Дрп 2018 0
17821 Правовий статус журналіста в Україні Ковальчук Ярослав Володимирович Дрп 2018 3
17819 Правове забезпечення екологічної освіти та виховання в україні Оленюк Микола Олександрович Дрп 2018 2
17818 Закордонна міграція трудових ресурсів як перешкода сталому економічному розвитку України Онищук Ю.В., Зубар І.В. С 2018 2
17817 Производство органической продукции в структуре национальной экономики Онищук Ю.В. Тд 2018 3
17816 Соціалний захист людини в умовах військових конфліктів Сорока Олександр Сергійович Дрп 2018 3
17815 Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника комерційного банку Федоришина Л.І., Цуркан А.О. С 2018 3
17814 Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств Федоришина Л.І., Цуркан А.О. С 2018 3
17813 Symbiotic potential of snap beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on biological products in agrocoenosis of the RightBank Forest-steppe of Ukraine Vdovenko S.A., Pantsyreva G.V., Palamarchuk I.I., Lytvyniuk H.V. С 2018 3
17812 Моніторинг забруднення важкими металами їстівних грибів в умовах Лісостепу Правобережного України Врадій О.І., Міщенко Б.Д. С 2018 2
17811 Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. С 2017 2
17810 Розвиток електричної мережі 35/10 кв з ефективним розташуванням джерел реактивної потужності Кержа Вадим Михайлович Дрп 2018 0
17809 Ботанічна характеристика та біологічні особливості квасолі овочевої Чередниченко Л.І., Литвинюк Г.В. С 2017 3
17808 Обгрунтування параметрів знаряддя для поверхневого обробітку грунту по сходах цукрових буряків Слободян Владислав Валентинович Дрп 2018 0
17807 Автономна система електропостачання з високошвидкісним регулятором стабілізації обертів асинхронного генератора для рибницьких господарств Мельник Ігор Олександрович Дрп 2018 0
17806 Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці Киш Л.М., Сімоник Л.С. Тд 2016 3
17805 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л.М.,Завацька О.О. Тд 2016 2
17804 Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства Киш Л.М., Костюк В. І. Тд 2016 3
17803 Облік та аналіз нематеріальних активів підприємств Боринський Євген Сергійович Дрп 2018 2
17802 Аграрна реформа 1961 року та її наслідки для економічного розвитку України Богатчук С. С. С 2018 3
17801 Особливості формування урожайності нуту залежно від норм мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ Кобзар В.М. Дрп 2018 0
17800 Конституційно-правові засади децентралізації влади в Україні В. В. Позивай Дрп 2018 0
17799 Юридична відповідальність у трудовому праві Б. П. Кулішко Дрп 2018 0
17798 Модернізація культиватора кпс-9 для обробітку ґрунту та моделювання взаємодії робочих органів з ґрунтом В. С. Христофор Дрп 2018 1
17797 Обґрунтування і розробка електропривода насоса в системі водопостачання ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина»» Свинарик Олександр Олександрович Дрп 2018 2
17796 Оцінка систем захисту троянд в умовах дослідного поля ВНАУ О.Д. Романчук Дрп 2018 1
17795 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів туї в умовах ВНАУ Р.В. Вітер Дрп 2018 1
17794 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів ялівця в умовах ВНАУ В.В. Раєвський Дрп 2018 0
17793 Облікове забезпечення управління витратами маркетингової діяльності підприємства Куцак Вікторія Олександрівна Дрп 2018 7
17792 Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Артеміда» ІК НААН України Калинівського району Ю.О. Вітюк Дрп 2018 5
17791 Вплив позакореневих підживлень на формування продуктивності сортів сої в умовах дослідного поля ВНАУ Манюк Д.Ю. Дрп 2018 1
17790 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ О.В. Гром Дрп 2018 1
17789 Система фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єктів господарювання Чекалюк А.В. Дрп 2018 8
17788 Особливості формування продуктивності соняшнику залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ І.Р. Кравець Дрп 2018 0
17787 Обгрунтування параметрів комбінованої ґрунтообробної машини Трофімов Костянтин Володимирович Дрп 2018 3
17786 Вплив агрохімікатівм на продуктивність сортів гречки в умовах дослідного поля ВНАУ П.С. Білоконь Дрп 2018 0
17785 Організація обліку лізингових операцій: методологія, практика та правове забезпечення Ткачук Ольга Віталіївна Дрп 2018 0
17784 Облікове забезпечення управління амортизаційним процесом на підприємстві Бичок Анна Олексіївна Дрп 2018 0
17783 Перспективи використання в озелененні Вінниччини декоративних рослин роду Dahlia L. Малинка А.І. Дрп 2018 0
17782 Система обліку розрахунків підприємств з бюджетом за податком на прибуток Остапчук Катерині Олександрівні Дрп 2018 1
17781 Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Хухлей Костянтин Ігорович Дрп 2018 1
17780 Теоретичні і методичні аспекти фінансового обліку і контролю короткострокових зобов'язань підприємств Малащук Тетяна Олександрівна Дрп 2018 1
17779 «Вплив органічно-мінеральних комплексів на поживну якість та харчові властивості м’яса великої рогатої худоби» Криворука Андрій Сергійович Дрп 2018 4
17775 «Ветеринарно-санітарна експертиза та якісна оцінка яловичини за відгодівлі кормами збагаченими метіонатами Co і J» Рябчук Аліна Вікторівна Дрп 2018 3
17773 Балансове узагальнення: сутність і методика виконання при складанні звітності підприємств Хромова Надія Володимирівна Дрп 2018 1
17770 Дослідження ефективності джерел освітлення з урахуванням компонувальних схем живлення Прокопець Вадим Леонідович Дрп 2018 0
17767 Стратегічне управління соціальною інфраструктурою органу місцевого самоврядування Бойко Віта Петрівна Дрп 2018 1
17765 Удосконалення управління еколого-економічною ефективністю переробки відходів сільськогосподарської продукції на біопаливо (біогаз) в сучасних умовах Христюк Олег Сергійович Дрп 2018 0
17761 Обґрунтування та розробка системи автоматизованого електропривода центрифуги цукрового заводу Лісовий Олег Анатолійович Дрп 2018 0
17755 Вплив гібридного складу на кормову продуктивність кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ Безпалько О.М. Дрп 2018 1
17753 Облікове забезпечення операцій з електронними коштами Чечель Аалерія Олександрівна Дрп 2018 0
17749 Оподаткування та облік розрахунків за виплатами працівниками Мотрук Анна Олександрівна Дрп 2018 0
17745 Фітоценотичні особливості газонів та травостоїв газонного типу м. Вінниці Колодійчук О.О. Дрп 2018 0
17743 Формування продуктивності кукурудзи на силос залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Дзендзелівське» Северин К.М. Дрп 2018 0
17741 Формування продуктивності огірка у відкритому грунті за органічного виробництва в умовах ботанічного саду «поділля» внау Головатюк М.В. Дрп 2018 0
17739 Фінансова звітність за сегментами в системі управління підприємством Панчук Аліна Анатоліївна Дрп 2018 0
17738 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємства Захарук Марта Миколаївна Дрп 2018 0
17737 Облік та аналіз оборотних активів підприємства Бойко Ірина Петрівна Дрп 2018 2
17736 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біоетанолу в регіоні І.О.Чистоколяна Дрп 2018 2
17735 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу Вінницької області К. І. Богданець Дрп 2018 1
17734 Ефективність управлінської діяльності адміністративної служби підприємства (за матеріалами ДП ДГ «Саливонківське») Бондарська О.О. Дрп 2018 0
17733 Реконструкція ліній електропередачі 10 кВ з переведенням на клас напруги 20 кВ на прикладі Іллінецьких електричних мереж Ковтюк Олександр Михайлович Дрп 2018 0
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 62


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska