The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Added last week

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
23732 Фактори, які стримують розвиток туристичного сектора в україні Підвальна О. Г. Тд 2019 0
23731 Сила впливу сезону народження і отелення на продуктивність та якість молока корів Поліщук Т. В. Дк 2019 0
23730 Розвиток технології блокчейн в Україні Юрчук Н. П. Тд 2019 0
23729 Перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах інтеграційних процесів Табенська О. І. Тд 2019 0
23728 Оценка безопасности молока с помощью питательной среды "Винтуб" Войціцька О. М. С 2020 0
23727 Особливості управління проектами з використання відходів для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств Токарчук Д. М. Дк 2019 0
23726 Застосування стимуляторів розвитку в практиці рослинництва Ходаніцька О. О., Колісник О. М. Тд 2020 0
23725 Підходи до формування проектів управління конверсії біосировини на виробництво біопалива Пришляк Н. В. Дк 2019 0
23724 Теоретичні аспекти та інституційні засади ефективного менеджменту відходів аграрних підприємств Пришляк Н. В. Дк 2019 0
23723 Handling of agricultural waste in Ukraine: modern state and prospects = Поводження з сільськогосподарськими відходами в Україні: сучасний стан та перспективи Токарчук Д. М. Дк 2019 2
23722 Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки Дюк А. А. Знп 2019 1
23721 Дослідження надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням Матвійчук В. А., Штуць А. А., Драчишин В. І. Знп 2014 1
23720 Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням у ресурсозберігаючому виробництві в АПК Штуць А. А., Явдик В. В., Колісник М. А. Тд 2014 0
23719 Комп'ютерне моделювання з використанням програмного забезбечення Deform – 3d для реалізації процесів обробки металів тиском Штуць А. А., Колісник М. А., Балака В. І. Тд 2015 0
23718 Розробка пристрою автоматичної зміни оснащення шампувально-обкочувального комплексу Штуць А. А., Матвійчук В. А. Тд 2014 0
23717 Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів у непрофільних ЗВО Пуздимір М. І., Бочарова В. Б. С 2019 1
23716 Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників Ковальова К. В. С 2019 1
23715 Психологічні основи формування групової ефективності в малих групах Войтенко С. М. С 2019 1
23714 Розвиток інформаційної компетентності студентів економічних спеціальностей Ковальова К. В. С 2019 2
23713 On the influence of curvature of the trajectories of deformation of a volume of the material by pressing on its plasticity under the conditions of complex loading Ogorodnikov V. А., Dereven’ko I. А. , Sivak R. I. С 2018 1
23712 Продуктивність та якісні показники м’яса перепелів за згодовування мультиензимної композиції Побережець Ю. М. Ск 2019 1
23711 Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І., Добронецька В. О. Дк 2018 2
23710 Роль інформаційної економіки у забезпеченні розвитку національного підприємництва Котькалова-Литвин І. В. Тд 2019 0
23709 Теоретичне дослідження розвитку маркетингової концепції сільськогосподарського підприємства Семчук І. А. С 2019 1
23708 Показники якості сінажу залежно від фаз розвитку та використання біологічного консерванту Сироватко К. М. Дк 2019 1
23707 Морфо-біологічні особливості листків інтродукованих видів роду Juglans Вергеліс В. І. С 2020 1
23706 Pork quality indicators when feeding protein-vitaminmineral additive intermix Datsiuk I. V. С 2019 1
23705 Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної галузі Мазило І. В. С 2019 1
23704 Світоглядно-освітні та культурологічні аспекти підготовки фахівців з туризму в процесі викладання курсу «Філософія» Яровий А. М. С 2019 1
23703 Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma Pryshliak N. Дк 2019 2
23702 Адаптивні зміни в надниркових залозах бичків на тривале використання в їх раціоні модифікованої кормової добавки Паладійчук О. Р. Дк 2019 1
23701 Growth of labor migration in Ukraine and its effects Skoruk E. С 2018 1
23700 Ріст трудової праці в Україні та її наслідки Скорук О. П. Тд 2018 0
23699 Забезпечення прибутковості підприємства Киш Л. М., Завацька О. О. Пк 2016 1
23698 Аналіз ефективності системи матеріального стимулювання ТОВ “УСТЯ” Киш Л. М., Білоус К. І. Пк 2018 0
23697 Структура та розподіл зернових культур у Липовецькому районі Вінницької області Киш Л. М. Пк 2019 0
23696 Роль логістичних процесів у розвитку аграрного сектору України Киш Л. М. Пк 2019 0
23695 Застосування економіко-математичних моделей для дослідження проблем макроекономічного розвитку України Киш Л. М. Пк 2019 0
23694 Наукова мова як складова майбутньої професійної діяльності студентів-аграрників (на прикладі досліджень Івана Огієнка) Тимкова В. А. С 2019 1
23693 Стан та особливості плодовоочівництва у Вінницькій області Самборська О. Ю. С 2019 0
23692 Особливості управління ризиками сільськогосподарського підприємства Дюк А. А., Іщенко В. О., Кравець М. В. С 2019 0
23691 Індикативні методи забезпечення стійкості економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. С 2013 0
23690 Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України Козловський С. В., Бурлака О. М. С 2014 0
23689 Трансформація системи здоров'я Маньгора Т. В. С 2019 0
23688 Фермерські господарства та їх рольу розвитку аграрного сектору економіки Амонс С. Е. С 2019 0
23687 Оцінка сучасного стану та напрями розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації Колесник Т. В., Самборська О. Ю. С 2019 0
23686 Ukraine Dairy Market: State and Prospects of Development Pronko L., Kolesnik T., Samborska O. С 2020 0
23685 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. С 2019 0
23684 Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на Кам'янистій гірці Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Монарх В. В. С 2019 0
23683 Інформаційна економіка: нова парадигма управління підприємством Котькалова-Литвин І. В. С 2019 0
23682 Констииуційно-правоіві засади інформаційної безпеки України Правдюк А. Л. С 2019 0
23681 Органи спеціальної компетенції, які здійснюють нагляд та контроль сільського господарства Маньгора Т. В. С 2019 0
23680 Автоматизована інформаційна система для апроксимації економічних показників Дзісь В. Г. С 2019 0
23679 Особливості проведення земельної реформи на Закарпатті в 1918-1938 рр. Піковська Т. В. С 2019 0
23678 Динаміка формування висоти рослин конюшини лучної за роками вегетації в умовах правобережного Лісостепу України Забарна Т. А. С 2019 1
23677 Соціально-економічна ефективність розвитку агротуристичної діяльності в регіоні Підвальна О. Г. С 2019 1
23676 Проспілковий рух у першій Чехословацькій республіці в період з 1918 по 1924 рр. Піковська Т. В. С 2019 0
23675 Кадрові проблеми розвитку сільських громад в умовах децентралізації Фіщук Н. Ю. Тд 2019 1
23674 Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в Україні в ХХІ ст Муханов В. М. С 2019 0
23673 Інвестиції в галузь АПК Вінницької області Фіщук Н. Ю. Тд 2019 0
23672 Фінансово-економічний стан підприємств аграрного сектору економіки Черкаської області Соколюк С. Ю., Фіщук Н. Ю. С 2019 1
23671 Сучасний стан використання мінеральних та органічних добрив в рослинництві Березюк С. В. Дк 2019 1
23670 Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских циліндричних заготовок Штуць А. А. Тд 2015 1
23669 Аналіз технологічних можливостей методу штампування обкочуванням Штуць А. А., Колісник М. А., Міхальчук Б. О. Тд 2015 1
23668 Розробка рецептур дитячих сосисок Новгородська Н. В. Дк 2019 5
23667 Дослідження процесу штампування обкочуванням Штуць А. А., Міхальчук Б. О., Колісник М. А. Тд 2015 1
23666 Управлінські рішення та їх аналітичне забезпечення Томчук О. Ф., Томчук В. В. Тд 2015 2
23665 Програма Міжнародної науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів", 15-16 травня 2019 р. Бабина О. М. Пк 2019 3
23664 Програма Міжнародної науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів "Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів", 15-16 травня 2019 р. Бабина О. М. Пк 2019 1
23663 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодіжний науковий форум" Бабина О. М. Пк 2019 4
23662 Проблеми ефективного розвитку фермерських господарств України в умовах формування ринку землі Зубар І. В., Скорук О. П. С 2013 1
23661 Орендні земельні відносини в сільському господарстві україни в умовах становлення ринку землі сільськогосподарського призначення Зубар І. В., Скорук О. П. С 2013 2
23660 Маркетингове дослідження ринку виробництва біопалива на перспективу Павельчук І. М., Скорук О. П. С 2013 1
23659 Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні Зубар І. В., Скорук О. П. С 2014 2
23656 Перспективи розвитку біоенергетики у Вінницькій області Бабина О. М. Дк 2019 4
23655 Формування стратегії управління потенціалом біоресурсів підприємств регіону Скорук О. П., Майданик І. С. С 2016 1
23654 Перспективні напрями організації фермерської кооперації Скорук О. П., Зубар І. В. С 2018 1
23653 Біоенергетика – перспективний напрям розвитку Вінниччини Бабина О. М. Дк 2019 3
23651 Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС Калетнік Г. М., Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. С 2017 3
23646 Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства «Щербич» Зотько М. О., Маслоїд А. П. С 2019 6
23641 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Anatolii Masloyid Тд 2019 6
23637 Change Of Soil Phosphatase Activity During Inoculation Of Sugar Beet Seeds By Polymycobacterium And Agrofil = Зміна активності фосфатази ґрунту при інокуляції насіння буряків цукрових полімікобактеріном та агрофілом Masloyid A. Дк 2019 5
23634 Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Шуллє Ю. А. С 2014 4
23633 Інтенсивність накопичення важких металів у злаково-бобовому різнотрав’ї за органічного поліпшення природних кормових угідь Тітаренко О. М. С 2020 5
23632 Economic Aspects and Prospects for the Development of the Market of Vegetable Oils in a Context of Formation of its Value Chain Lutsiak V., Lavrov R., Furman I., Smitiukh A., Mazur H., Zahorodnia N. С 2020 3
23631 Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського («СУСВ ОЖП») (№ 86671) Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Янович В. П. Спп 2019 5
23630 Система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського («СУСІП ОЖП») (№ 85803) Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Гончарук І. В. Спп 2019 5
23629 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції “Екологічні проблеми сільського виробництва”, 7 груд. 2016 р. Кравчук Г. І. Пк 2016 2
23628 Дослідження коефіцієнта згасання ультразвуку в кавітуючому рідинному середовищі Берник І. М. Дк 2018 3
23627 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. Тд 2019 2
23626 Особливості оподаткування екологічним податком сільськогосподарських підприємств Коваль Н. І. Дк 2019 5
23625 Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку успішних компаній Табенська О. І. Тд 2019 2
23624 Стан раціонального харчування сучасної молоді Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. С 2019 3
23623 Зобов’язання комерційного банку та їх роль у формуванні ресурсної бази Хаєцька О. П. Тд 2020 0
23622 Рід Lupinus L. в Україні: генофонд, інтродукція, напрями досліджень та перспективи використання Мазур В. А, Панцирева Г. В. М 2020 2
23621 Юридична природа оцінки впливу на довкілля Оверковська Т. К. С 2019 4
23620 Природно-заповідний фонд Східного Поділля Ковка Н. С. С 2020 1
23619 Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції Стаднік М. І., Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. С 2018 2
23618 Consequences of functioning of banks with foreign capital in the banking system of Ukraine = Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Martseniuk O. С 2019 3
23617 Інтенсифікація процесів обробки технологічних середовищ Берник І. М. Дк 2019 3
23616 Засвоєння комунікативної компетенції студентами економічних спеціальностей на практичних заняттях з іноземної мови Манжос Е. О., Горобець А. В. С 2019 2
23615 Modern aspects of fertilizer using in crop production and research of their irrational use consequences = Сучасні аспекти внесення добрив у рослинництві та дослідження наслідків їх нераціонального застосування Bereziuk S., Zubar I. С 2019 3
23614 Mechanism of interaction between market self-regulation and economic policy of the state in the concept of socially oriented national economy = Механізм взаємодії між ринковою саморегуляцією та економічною політикою держави в концепції соціально орієнтован Golovnya О. М 2019 3
23613 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку зеленого туризму України: економічні, освітні, організаційні, правові», 21-22 берез. 2019 року Головня О. М. Пк 2019 2
23612 Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика Чудак Р. А., Побережець Ю. М. Дк 2018 3
23604 Інноваційний підхід підвищення якості молока-сировини Берник І. М. Пк 2019 2
23603 Вплив часткових замінників білкового корму бджіл на виробництво гомогенату трутневих личинок Недашківський В. М., Постернак Л. І. С 2020 3
23602 Удосконалення технології виробництва меду в умовах техногенного забруднення медоносних угідь Разанов С. Ф. С 2020 1
23601 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. Тд 2019 4
23599 Сутність еколого-економічної безпеки та її роль в сталому розвитку АПК Лутковська С. М. С 2018 1
23596 Системоутворюючі елементи та чинники впливу на еколого-економічну безпеку сталого розвитку АПК Лутковська С. М. С 2019 0
23590 Засади еколого-економічної безпеки АПК за умов сталого розвитку: теоретико-концептуальні аспекти Лутковська С. М. С 2019 2
23583 Особливості застосування механічних коливань в технологічних процесах Омельянов О. М. С 2017 7
23582 Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології Мацера О. О. С 2019 4
23581 Оцінка впливу вібрації та шуму на працівників АПК та його профілактика Рудницький Б. О., Спірін А. В., Омельянов О. М., Твердохліб І. В. С 2016 7
23580 Аналіз приводних механізмів сепаратора комбікормів Омельянов О. М. С 2017 5
23579 Перспективи реалізації процесів вібраційного розділення Омельянов О. М. С 2019 2
23578 Обгрунтування впливу механічних коливань на процес обробки сипкої маси Омельянов О. М. С 2019 3
23577 Використання представників родини Кипарисові при озелененні території біостаціонару ВНАУ Матусяк М. В., Варгатюк О. В. С 2019 4
23576 Використання ферментного препарату "Протеази" у раціонах за відгодівлі курчат-бройлерів Огороднічук Г. М. С 2019 3
23575 Рівень використання поживних речовин корму в організмі свиней за дії кормової добавки Бетаїн. Чудак Р. А. С 2019 3
23574 Посилення кадрового потенціалу сільських громад в сучасних умовах децентралізації Гнатюк Н. В., Фіщук Н. Ю. С 2019 3
23573 Необхідність використання діагностики в системі антикризового менеджменту підприємств галузі АПК Фіщук Н. Ю. С 2019 2
23572 Особливості кредитування молодіжного туризму в Україні Джеджула О. М. Дк 2019 7
23571 Напрями реалізації державної підтримки аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання Пронько Л. М., Кулик Н. М. С 2019 3
23570 Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні Пронько Л. М., Бранніцький Ю. Ю., Бузинний М. В. С 2019 2
23569 Порядок формування та використання місцевих бюджетів ОТГ Вінницької області Пронько Л. М., Семененко В. В. С 2019 4
23568 Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience Pronko L., Furman I., Kucher A., Gontaruk Y. С 2020 6
23567 Продуктивність та ретенція мінеральних елементів у м’ясних перепелів за дії екстракту ехінацеї блідої Чудак Р. А. С 2019 3
23566 Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку Ставська Ю. В. Дк 2019 7
23565 Регіональне програмування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських територій Колесник Т. В. С 2019 3
23564 Ринок молочної продукції України: стан та перспективи розвитку Колесник Т. В., Пронько Л. М., Самборська О. Ю. С 2019 8
23563 Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських територій Ставська Ю. В. Дк 2019 6
23562 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. Дк 2019 5
23561 Сучасні світові тенденції моделі організації систем захисту від безробіття та можливість їх використання в Україні Феняк Л. А. Дк 2019 2
23560 Розвиток кооперації в сільському господарстві, як напрям досягнення енергетичної незалежності Гонтарук Я. В. Тд 2019 6
23559 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Постернак Л. І. Дк 2019 7
23558 Підвищення продуктивності перепелів за використання ферментного препарату Чудак Р. А. С 2019 3
23557 Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі Пронько Л. М., Бабина О. М. С 2016 4
23556 Перспективи виробництва біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору Бабина О. М. Тд 2019 5
23555 Перспективи виробництва та використання біопалива у Вінницькій області як фактор впливу на розвиток економіки та аграрного сектору регіону Бабина О. М. С 2019 7
23554 Біопаливо: перспективи виробництва і використання в Україні Бабина О. М. Тд 2018 5
23553 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. С 2019 4
23552 Світовий досвід розвитку альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Тд 2019 6
23551 Quality indicators of edibale eggs of different chicken crosses Царук Л. Л. С 2019 6
23550 Перспективні напрями розвитку переробних підприємств АПК в умовах інтеграції у світовий економічний простір Гонтарук Я. В. С 2019 6
23549 Основні проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні та шляхи їх подолання Фурман І. В. Дк 2019 6
23548 Інструменти фінансово-кредитного механізму фінансування аграрного виробництва Черкаської області Фурман І. В., Аксименко Н. В., Гмиря В. П. С 2019 7
23547 Динаміка вагового та лінійного росту телиць української червоно та чорно-рябої молочних порід Вознюк О. І. С 2019 6
23546 Способи утримання корів та їх вплив на сухостійний та дійний періоди Вознюк О. І. С 2018 8
23545 Стан структур печінки свиней при згодовуванні кормових добавок Вознюк О. І. С 2019 8
23544 Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці Брояка А. А. Дк 2019 10
23543 Програма міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», 24-25 жовт. 2019 р Разанова О. П. Пк 2019 17
23542 Вплив формування ринку землі сільськогосподарського призначення на розвиток підприємств АПК Охота Ю. В. Дк 2019 8
23541 Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері Охота Ю. В. С 2019 12
23540 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами Фіалковська Л. В., Ярмоленко О. С. С 2019 10
23539 Chemical composition, energy and biological value of broiler chicken meat caused by various doses of selenium Sobolev O. I., Gutyj B. V., Sobolievа S. V., Borshch О. O., Liskovich V. А., Prystupa O. I., Demus N. V., Paladiychuk O. R., Fedorovych О. V., Fedorovych О. V., Khariv I. I., Vasiv R. O., Levkivska N. D., Leskiv K. Y., Guta Z. A. С 2019 7
23538 The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine Mazur V., Didur I., Myalkovsky R., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkach O. С 2020 9
23537 Баланс азоту та фосфору у свиней залежно від насичення їх раціонів травою люцерни Постернак Л. І. С 2019 8
23536 Оцінка гербологічної конкуренції ярого ячменю з метою відмови від пестицидного навантаження Окрушко С. Є. Тд 2016 10
23535 Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК Лисогор В. М., Штуць А. А., Бородянець Я. Г., Колісник М. А. С 2014 7
23534 Розробка технологічних процесів виробництва трубчатих виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням Матвійчук В. А., Явдик В. В., Штуць А. А. Тд 2016 11
23533 Збірна деформуюча прошивка для обробки отворів з накладенням поздовжніх ультразвукових коливань (Пат. 89285) Турич В. В., Руткевич В. С. П 2014 6
23531 Метод “чорної скриньки” та його застосування в економічному моделюванні Киш Л. М. Дк 2019 8
23530 Товарна структура експорту та імпорту сільськогосподарської та продовольчої продукції Киш Л. М. Дк 2019 10
23529 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. С 2019 9
23528 Стан природних дубових лісів ДП “Бершадське ЛГ" Монарх В. В., Нейко І. С., Єлісавенко Ю. А. С 2019 7
23527 Динаміка формування площі листків рослин буряка столового залежно від сортових особливостей та строку сівби в умовах правобережного лісостепу України Паламарчук І. І. С 2019 8
23526 Якість вегетативної маси розторопші плямистої вирощеної в умовах локального забруднення територій важкими металами Разанова А. М. С 2020 13
23525 Structural characteristics of the future specialist competencies Lutsiak V. V. Тд 2018 7
23524 Визначення моделі реакції ринку біопалива на рівень розвитку стандартів якості та перспективи її застосування Луцяк В. В., Семчук І. А. С 2019 9
23523 Математичне моделювання та основи конструювання вібраційних змішувачів Бурлака С. А., Малаков О. І., Михальова Ю. О. С 2019 8
23522 Socio-psychological adaptation of law university students Tymoschuk N. M. С 2020 9
10457 К вопросу о сепарации примесей на фрикционных сепараторах А.М.Романов, И.А. Зозуляк С 0000 123


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska