The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  3
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  8
 4  Відділ виховної роботи  11
 5  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 6  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 7  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 8  Відділ кадрів  3
 9  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 10  Відділ організації практичного навчання  1
 11  Відділ практичного навчання та працевлаштування  1
 12  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 13  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 14  Вінницький національний аграрний університет  298
 15  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 16  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 17  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 18  Деканат факультету менеджменту та права  6
 19  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 20  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 21  Загальний відділ  1
 22  Інженерно-технологічний факультет  131
 23  Кафедра Eкономічної кібернетики  813
 24  Кафедра Аграрного менеджменту  651
 25  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  62
 26  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1081
 27  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 28  Кафедра Аналізу та статистики  975
 29  Кафедра Аудиту та державного контролю  672
 30  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  500
 31  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  6
 32  Кафедра Бухгалтерського обліку  590
 33  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  626
 34  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  781
 35  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 36  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  312
 37  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  248
 38  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  813
 39  Кафедра Економіки  390
 40  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  261
 41  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  329
 42  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  622
 43  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  520
 44  Кафедра Історії України та філософії  316
 45  Кафедра Компютерних наук та економічної кібернетики  7
 46  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 47  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  690
 48  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  116
 49  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  504
 50  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  470
 51  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 52  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 53  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  712
 54  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  239
 55  Кафедра Обліку та аналізу  5
 56  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  401
 57  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 58  Кафедра Права  571
 59  Кафедра Правознавства  1
 60  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  552
 61  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 62  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 63  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  594
 64  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 65  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  655
 66  Кафедра Української та іноземних мов  573
 67  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  136
 68  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 69  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  875
 70  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  374
 71  Ладижинський коледж  8
 72  Навчальний відділ  2
 73  Навчально-науковий центр  3
 74  Наукова тематика  16
 75  Науковий відділ  15
 76  Науково-дослідна частина  31
 77  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 78  Науково-методичний відділ  4
 79  Науково-організаційний відділ  4
 80  Приймальна комісія  84
 81  Співробітники що звільнились  23
 82  Технологічно-промисловий коледж  6
 83  Факультет Агрономії та лісівництва  128
 84  Факультет економіки та підприємництва  28
 85  Факультет менеджменту та права  89
 86  Факультет обліку і аудиту  1
 87  Факультет обліку та аудиту  17
 88  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  104
 89  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  17
 90  Центр моніторингу якості знань  6
 91  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 92  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 93  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska