The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Агрономічний факультет  81
 2  Відділ виховної роботи  3
 3  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 4  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 5  Відділ кадрів  3
 6  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 7  Відділ організації практичного навчання  1
 8  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 9  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 10  Вінницький національний аграрний університет  228
 11  Деканат агрономічного факультету  3
 12  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 13  Деканат факультету менеджменту та права  3
 14  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 15  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 16  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 17  Загальний відділ  1
 18  Кафедра Eкономічної кібернетики  712
 19  Кафедра Аграрного менеджменту  490
 20  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  827
 21  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 22  Кафедра Аналізу та статистики  825
 23  Кафедра Аудиту та державного контролю  546
 24  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  364
 25  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  3
 26  Кафедра Бухгалтерського обліку  456
 27  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  676
 28  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 29  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  262
 30  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 31  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  605
 32  Кафедра Економіки  152
 33  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  203
 34  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  175
 35  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  548
 36  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  343
 37  Кафедра Історії України та філософії  259
 38  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  1
 39  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  37
 40  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  384
 41  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  335
 42  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 43  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 44  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  561
 45  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  90
 46  Кафедра Обліку та аналізу  5
 47  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  232
 48  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 49  Кафедра Права  431
 50  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  539
 51  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  490
 52  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  406
 53  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  497
 54  Кафедра Сільськогосподарських машин  98
 55  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 56  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  471
 57  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 58  Кафедра Української та іноземних мов  421
 59  Кафедра Фізичного виховання  114
 60  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 61  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  570
 62  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  224
 63  Навчальний відділ  2
 64  Навчально-науковий центр  3
 65  Наукова тематика  8
 66  Науково-методичний відділ  3
 67  Приймальна комісія  45
 68  Співробітники що звільнились  23
 69  Технологічно-промисловий коледж  4
 70  Факультет економіки та підприємництва  24
 71  Факультет менеджменту та права  47
 72  Факультет механізації сільського господарства  46
 73  Факультет обліку і аудиту  1
 74  Факультет обліку та аудиту  17
 75  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  34
 76  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 77  Центр моніторингу якості знань  6
 78  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 79  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 80  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska