The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Агрономічний факультет  83
 2  Відділ виховної роботи  3
 3  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 4  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  2
 5  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 6  Відділ кадрів  3
 7  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 8  Відділ організації практичного навчання  1
 9  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 10  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 11  Вінницький національний аграрний університет  245
 12  Деканат агрономічного факультету  3
 13  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 14  Деканат факультету менеджменту та права  3
 15  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 16  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 17  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 18  Загальний відділ  1
 19  Кафедра Eкономічної кібернетики  736
 20  Кафедра Аграрного менеджменту  512
 21  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  867
 22  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 23  Кафедра Аналізу та статистики  844
 24  Кафедра Аудиту та державного контролю  583
 25  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  369
 26  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  3
 27  Кафедра Бухгалтерського обліку  469
 28  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  685
 29  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 30  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  268
 31  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 32  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  608
 33  Кафедра Економіки  203
 34  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  209
 35  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  191
 36  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  550
 37  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  357
 38  Кафедра Історії України та філософії  270
 39  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  1
 40  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  51
 41  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  429
 42  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  347
 43  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 44  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 45  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  606
 46  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  120
 47  Кафедра Обліку та аналізу  5
 48  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  258
 49  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 50  Кафедра Права  451
 51  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  539
 52  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  520
 53  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  420
 54  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  500
 55  Кафедра Сільськогосподарських машин  98
 56  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 57  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  494
 58  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 59  Кафедра Української та іноземних мов  465
 60  Кафедра Фізичного виховання  114
 61  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 62  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  607
 63  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  244
 64  Навчальний відділ  2
 65  Навчально-науковий центр  3
 66  Наукова тематика  8
 67  Науковий відділ  15
 68  Науково-методичний відділ  3
 69  Приймальна комісія  47
 70  Співробітники що звільнились  23
 71  Технологічно-промисловий коледж  4
 72  Факультет економіки та підприємництва  24
 73  Факультет менеджменту та права  54
 74  Факультет механізації сільського господарства  63
 75  Факультет обліку і аудиту  1
 76  Факультет обліку та аудиту  17
 77  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  70
 78  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 79  Центр моніторингу якості знань  6
 80  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 81  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 82  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska