The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Агрономічний факультет  92
 2  Бібліотека  1
 3  Відділ виховної роботи  3
 4  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 5  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  2
 6  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 7  Відділ кадрів  3
 8  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 9  Відділ організації практичного навчання  1
 10  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 11  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 12  Вінницький національний аграрний університет  259
 13  Деканат агрономічного факультету  3
 14  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 15  Деканат факультету менеджменту та права  3
 16  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 17  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 18  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 19  Загальний відділ  1
 20  Кафедра Eкономічної кібернетики  740
 21  Кафедра Аграрного менеджменту  518
 22  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  914
 23  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 24  Кафедра Аналізу та статистики  882
 25  Кафедра Аудиту та державного контролю  603
 26  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  389
 27  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  3
 28  Кафедра Бухгалтерського обліку  495
 29  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  688
 30  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 31  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  292
 32  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 33  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  636
 34  Кафедра Економіки  216
 35  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  226
 36  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  248
 37  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  557
 38  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  404
 39  Кафедра Історії України та філософії  274
 40  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  1
 41  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  53
 42  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  432
 43  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  375
 44  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 45  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 46  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  611
 47  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  140
 48  Кафедра Обліку та аналізу  5
 49  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  293
 50  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 51  Кафедра Права  465
 52  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  570
 53  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  524
 54  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  452
 55  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  508
 56  Кафедра Сільськогосподарських машин  116
 57  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 58  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  497
 59  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 60  Кафедра Української та іноземних мов  477
 61  Кафедра Фізичного виховання  115
 62  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 63  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  622
 64  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  265
 65  Ладижинський коледж  4
 66  Навчальний відділ  2
 67  Навчально-науковий центр  3
 68  Наукова тематика  8
 69  Науковий відділ  15
 70  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 71  Науково-методичний відділ  3
 72  Приймальна комісія  48
 73  Співробітники що звільнились  23
 74  Технологічно-промисловий коледж  4
 75  Факультет економіки та підприємництва  25
 76  Факультет менеджменту та права  64
 77  Факультет механізації сільського господарства  84
 78  Факультет обліку і аудиту  1
 79  Факультет обліку та аудиту  17
 80  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  91
 81  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 82  Центр моніторингу якості знань  6
 83  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 84  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 85  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska