The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

DEPARTMENT NUMBER
 1  Бібліотека  3
 2  Ботанічний сад  1
 3  Відділ аспірантури і докторантури  8
 4  Відділ виховної роботи  11
 5  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 6  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 7  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 8  Відділ кадрів  3
 9  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 10  Відділ організації практичного навчання  1
 11  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 12  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 13  Вінницький національний аграрний університет  292
 14  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 15  Деканат факультету агрономії та лісівництва  3
 16  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 17  Деканат факультету менеджменту та права  6
 18  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 19  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  3
 20  Загальний відділ  1
 21  Інженерно-технологічний факультет  117
 22  Кафедра Eкономічної кібернетики  815
 23  Кафедра Аграрного менеджменту  639
 24  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  25
 25  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1040
 26  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 27  Кафедра Аналізу та статистики  939
 28  Кафедра Аудиту та державного контролю  668
 29  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  477
 30  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  6
 31  Кафедра Бухгалтерського обліку  558
 32  Кафедра Ветеринарії,гігієни та розведення тварин  624
 33  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  776
 34  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  2
 35  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  312
 36  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 37  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  802
 38  Кафедра Економіки  374
 39  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  261
 40  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  314
 41  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  608
 42  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  514
 43  Кафедра Історії України та філософії  314
 44  Кафедра Компютерні науки та економічна кібернетика  2
 45  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 46  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  670
 47  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  113
 48  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  503
 49  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  432
 50  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 51  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 52  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  702
 53  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  239
 54  Кафедра Обліку та аналізу  5
 55  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  362
 56  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 57  Кафедра Права  547
 58  Кафедра Правознавства  1
 59  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  530
 60  Кафедра Сільськогосподарських машин  140
 61  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 62  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  590
 63  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  265
 64  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  633
 65  Кафедра Української та іноземних мов  566
 66  Кафедра Фізичного виховання  136
 67  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 68  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  856
 69  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  367
 70  Ладижинський коледж  8
 71  Навчальний відділ  2
 72  Навчально-науковий центр  3
 73  Наукова тематика  11
 74  Науковий відділ  15
 75  Науково-дослідна частина  6
 76  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 77  Науково-методичний відділ  4
 78  Науково-організаційний відділ  2
 79  Приймальна комісія  78
 80  Співробітники що звільнились  23
 81  Технологічно-промисловий коледж  6
 82  Факультет Агрономії та лісівництва  124
 83  Факультет економіки та підприємництва  27
 84  Факультет менеджменту та права  89
 85  Факультет обліку і аудиту  1
 86  Факультет обліку та аудиту  17
 87  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  101
 88  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  17
 89  Центр моніторингу якості знань  6
 90  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 91  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 92  Чернятинський коледж  9

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska