The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
24943 2019 Justification of the modes of the milk washing system of the milking installation = Обґрунтування режимів системи промивання молока доїльної установки Pryshliak V., Babyn I. С 0
24942 2020 Продуктивність курчат-бройлерів при використанні у годівлі Bacilluslicheniformis Постернак Л. І. С 0
24941 2020 Моніторинг забруднення важкими металами ґрунтів сільськогосподарського призначення Лісостепу Правобережного Гуцол Г. В. С 1
24940 2020 Оцінка інтенсивності забруднення медоносних угідь важкими металами Гуцол Г. В. С 1
24939 2020 Роль екологічної мережі східного поділля в структурі національної екомережі України Ковка Н. С. С 1
24938 2020 Bioenergy and economic efficiency technological methods growing of switchgrass Mazur V. A., Branitskyi Y. Y., Pantsyreva H. V. Сweof 1
24937 2020 The use of probiotics and prebiotics in dairy drinks = Застосування пробіотиків та пребіотиків у молочних напоях Bondar M. С 0
24936 2019 Видатні вчені кафедри сільськогосподарських машин НУБіП України в ювілейних і пам’ятних датах 2019 року Курило В. Л. Дк 1
24935 2019 Soil and water resources as important objects and prerequisites for the design of agricultural machines and the formation of professional competencies of an agricultural engineer Pryshliak V. Дк 0
24934 2019 Роль і значення інноваційної проектної діяльності у системі інженерно-технологічного забезпечення галузей АПК Пришляк В. М. Дк 0
24933 2019 Agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer = Проектування сільськогосподарських машин та їх вплив на формування професійних компетенцій сільськогосподарського інженера Pryshliak V. M. Дк 0
24932 2019 Soil and water resources as important objects for the design of agricultural machines Kurilo V. L. Дк 0
24931 2018 Інноваційний розвиток механіко-технологічних процесів сівби біоенергетичних культур на основі вчення академіка П. М. Василенка Пришляк В. М. Дк 1
24930 2020 Problems of using the central bank discount rate as a regulatory tool Prylutskyi А. С 1
24929 2020 Вплив контролю забур'янення на урожайність гороху посівного Окрушко С. Є. С 0
24928 2019 Вчення академіка П. М. Василенка у технологіях підготовки агроінженерів за умови інтеграції науки, освіти, виробництва Пришляк В. М. Дк 0
24927 2020 Урожайність і якість коренеплодів моркви столової зарубіжної селекції Вдовиченко І. П. С 2
24926 2020 Экологическая оценка загрязнения почвы и селькохозяйственной продукции по содержанию радионуклидов Яковець Л. А. С 0
24925 2020 Управління прибутковістю аграрного підприємства в сучасних умовах Герасимчук В. Г. С 1
24924 2020 Практичні аспекти вирощування овочів і картоплі по технології strip-till Томчук В. В. С 2

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska