The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
21608 2019 Порівняльна оцінка сортів сої за технологічністю в умовах Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету Шамолюк Богдан Володимирович Дрп 0
21607 2019 Генотипні відмінності сортів сої за вмістом олії та білку в умовах дослідного поля ВНАУ Станчуляк Юрій Миколайович Дрп 0
21606 2019 Порівняльна оцінка сортів сої за зерновою продуктивністю в умовах Чернятинського коледжу Вінницького національного аграрного університету Івінський Віталій Миколайович Дрп 0
21605 2019 Ефективність технологічних прийомів вирощування ярої пшениці в умовах ФГ «Основа Роду», с. Стрижавка Вінницького району Зеленко Д.О., Забарна Т.А. Дрп 0
21604 2019 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Домбровський А.О., Поліщук І.С. Дрп 0
21603 2019 Ефективність технологічних прийомів вирощування гороху в умовах ТОВ «Агрокомплекс» Тиврівського району Дмитраш О.О., Поліщук М.І. Дрп 0
21602 2019 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ФГ «Велес-АРС» Хмільницького району Вінницької області Титула Андрій Петрович Дрп 0
21601 2019 Облікове забезпечення управління довгостроковими зобов’язаннями підприємства Поліщук Сергій Васильович Дрп 1
21600 2019 Дослідження процесу плющення зерна при виробництві комбікормів Базелюк Анатолій Сергійович Дрп 0
21599 2019 Обгрунтування пристрою для навантаження та протруювання зерна з розробкою конструктивно-режимних параметрів Копитко Сергій Васильович Дрп 0
21598 2019 Облікове забезпечення управління біологічними активами рослинництва Мацан Аліна Миколаївна Дрп 1
21597 2019 Еколого-правові аспекти землекористування за законодавством україни Шелевер Андрій Іванович Дрп 0
21596 2019 Обгрунтування конструктивних і технологічних параметрів картоплекопача Корчмарюк Вячеслав Зотович Дрп 1
21595 2019 Управління депозитними операціями комерційного банку Панасюк Ірина Дрп 1
21594 2019 Вплив іноземноо капіталу на фінансову безпеку банку Малярчук Аліна Євгенівна Дрп 1
21593 2019 Валютний ринок україни та роль національного банку в його регулюванні (на матеріалах ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» Копитко С.В. Дрп 2
21592 2019 Вплив мінеральних добрив та гербіцидів на біоенергетичну продуктивність ріпаку ярого в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Волинець В.А. Дрп 0
21591 2019 Формування зернової продуктивності гібридів кукурудзи залежно від строків сівби в умовах ПП «Колос-Лан» Піщанського району Черниш О.К. Дрп 0
21590 2019 Удосконалення інституту лідерства на державній службі Красиленко Д.В. Дрп 2
21589 2019 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподатк Хаєцька О.П. Нп 0

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska