The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
16830 2017 Вплив інвестиційного забезпечення на інвестиційний клімат України в аграрній сфері Білокінна І.Д. С 2
16829 2017 Інституційне забезпечення розвитку аграрної сфери Білокінна І.Д. С 1
16828 2017 Реалізація концепції "зеленої економіки" в Україні як інституційна основа сталого розвитку Білокінна І.Д. С 3
16827 2017 State and prosrects of rural development in Ukraine Kirieieva E., Kostyuchenko D. С 3
16826 2017 Правові засади запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР на початку 1920-х рр. Мельничук М. О. С 1
16825 2018 Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищення інноваційної діяльності Климчук А.О., Михайлов А.М. С 2
16824 2017 Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства Петриченко О.А. С 2
16823 2018 Економічні та обліково-законодавчі аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності аграрного сектору Правдюк М. В., Правдюк А. Л. С 2
16822 2017 Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області Правдюк М. В. С 2
16821 2017 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області Правдюк М. В. С 1
16820 2017 Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури Правдюк М. В. С 0
16819 2018 Investigation of the process of smoothing with ultrasound Turych V., Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. С 5
16818 2017 Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні Плахтій Т.Ф. С 2
16817 2017 Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект Подолянчук О.А. С 4
16816 2018 Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу Красняк О.П. Довгань Ю.В. С 4
16815 2017 Перспективи розвитку страхування фінансових ризиків під час проведення реструктуризації переробних підприємств агропромислового комплексу Гонтарук Я.В. С 2
16814 2017 Аудит виробничих запасів: організаційні та методичні аспекти Фабіянська В.Ю., Пацар О.Г. С 2
16813 2017 Методичні аспекти проведення аудиту власного капіталу Фабіянська В.Ю., Арсенюк А.В. С 3
16812 2017 Product quality as a condition for maximisation of profit:accounting and control aspects Marchuk U., Fabiianska V. С 0
16811 2017 Поняття якості в аудиторській практиці Фабіянська В. Ю. С 1

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska