The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

1

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32543 2022 Випробувально-діагностичний комплекс для обладнання теплиць Веселовська Н.Р., Романов В.В. Сун 11
32542 2022 Унікальні водні антропогенні ландшафти Поділля як перспективні заповідні об’єкти Мудрак О.В., Хаєцький Г.С., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Шевченко І.А. Сун 9
32541 2022 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому видавлюванні методом штампування обкочуванням. Обробка матеріалів тиском. Михалевич В. М. Матвійчук В. А. Колісник М. А. Сун 11
32540 2022 Допустимий рівень споживання біогазу при виробництві електроенергії для тваринницької ферми Стаднік М.І., Колісник М.А. Сун 7
32539 2022 The influence of agroecological and agrotechnological factors on the generative development of oilseed radish (Raphanus sativus var. oleifera Metzg.) Tsytsiura Y. СSc 10
32538 2022 Chlorophyll fluorescence induction method in assessing the efficiency of pre-sowing agro-technological construction of the oilseed radish (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) agrocenosis Tsytsiura Y. СSc 20
32537 2022 Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК України за рахунок виробництва біогазу Купчук І.М., Гонтарук Я.В., Присяжнюк Ю.С. Сун 27
32536 2022 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Г.М. Калетнік, С.М. Лутковська, Л.М. Пронько, Т.В. Колесник, С.В. Березюк, І.В. Фурман, Н.В. Пришляк, Д.М. Токарчук, В.І. Захарченко., Н.В. Яремчук, Г.В. Шевчук. Мв 3
32535 2022 Екологічне оподаткування як інструмент впливу на обсяги утворення відходів: імплементація європейського досвіду в Україні Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Вовк В.Ю. Сун 26
32534 2023 Розвиток електронних форм грошового обігу як базовий тренд фінтеху. Захарченко В.І. Сун 36
32533 2022 Математичне моделювання гідропривода переведення широкозахватного сільсьгосподарського агрегату із транспортного положення у робоче. Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Ящук Є.В. Сун 32
32532 2022 Штампування обкочуванням заготовок з використанням удосконаленого енергоефективного індукційного нагрівання Матвійчук В.А., Савків В.В. Сун 31
32531 2022 Restrictions on Grain Exports During COVID-19: Features and Solutions Khodakivska O., Kolesnyk T., Samborska O., Shevchuk H., Germaniuk N. СSc 42
32530 2022 Innovative elements in distance learning in a multicultural environment Koda S., Turkpenova D., Kyrylenko S., Malyk V., Ianchuk A.L. СWeof 33
32529 2022 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Телятник І.А. Мв 1
32528 2022 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни спеціальність 208 Агроінженерія другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузь знан Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Мв 1
32527 2022 Проблеми впровадження змішаного навчання в ЗВО України Шелевер О.В., Лахмотова Ю.В., Капранов Я.В. Сун 51
32526 2022 Ремонт основних засобів в електроенергетиці: обліковий аспект Іщенко Я.П. Дк 41
32525 2022 Сучасний стан та перспективи переробки побутових відходів в Україні та країнах ЄС Паламаренко Я.В. Дк 31
32524 2022 Соціальна політика об’єднаних територіальних громад як засіб відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. Сун 38

1

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska