The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

PUBLICATION TYPE NUMBER
 1  FFFF  7584
 2  Авторські світоцтва  10
 3  Брошури  6
 4  Бібліографічні посібники  2
 5  Дипломні роботи 2023  693
 6  Довідники  12
 7  Документи  115
 8  Доповідь конференції  915
 9  Збірники наукових праць  23
 10  ККР  10
 11  Конспекти лекцій  40
 12  Курсовий проект  5
 13  Методичні вказівки  6613
 14  Монографії  2
 15  Монографії видані в Україні  241
 16  Монографії видані за кордоном  339
 17  Навчально-методичний посібник  45
 18  Навчальні посібники  341
 19  Навчальні програми  3068
 20  Накази  6
 21  Наскрізні програми  69
 22  Наукові звіти  6
 23  Опорний конспект лекцій  29
 24  Патенти  0
 25  Патенти на винахід видані в Україні  90
 26  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 27  Патенти на корисну модель видані в Україні  204
 28  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 29  Положення університету  10
 30  Практикум  28
 31  Презентація  0
 32  Презентації  62
 33  Програма комплексного державного іспиту  15
 34  Програми вступних фахових випробувань  582
 35  Програми конференцій  109
 36  Підручники  15
 37  Робочі зошити  79
 38  Робочі програми  27
 39  Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір  48
 40  Сертифікат конференції  14
 41  Силабус  0
 42  Словники  32
 43  Словники-довідники  28
 44  Статті  5258
 45  Статті Scopus  325
 46  Статті Scopus/Web of Science  65
 47  Статті Web of Science  65
 48  Статті Web of Science Core Collection  148
 49  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  1185
 50  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  2895
 51  Тези доповідей  1911
 52  Тимчасові програми  258

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska