The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11288
Title: Організація обліку та контролю розрахунків з бюджетом за податками
Authors: Сич О.А.
Keywords: Ключові слова: фіксований сільськогосподарський податок, податок на додану вартість, податкове зобов’язання, податковий кредит, облік податків, податковий облік, податкова звітність, податковий контроль.
Date of publication: 2016-08-02 09:45:06
Last changes: 2016-08-02 09:45:06
Year of publication: 2016
Summary: Обсяг роботи становить 129 сторінок, включаючи 15 таблиць і 18 рисунків.
В першому розділі розкриваються теоретичні та нормативна база організації обліку та контролю розрахунків з бюджетом за податками .
В другому розділі розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства, наведена характеристика основних показників його діяльності включаючи аналіз фінансового стану та оцінку облікової політики.
Третій розділ роботи присвячений обліку розрахунків з бюджетом за податками. Де висвітлено облік фіксованого сільськогосподарського податку, облік податку на додану вартість та облік інших податків.
Четвертий розділ роботи присвячений контролю розрахунків з бюджетом за податками. Де висвітлено завдання та етапи контролю за податками, вивчено організацію та методику контролю за податкам а також узагальнення її результатів.
В п’ятому розділі роботи розглянуто удосконалення організації обліку та контролю розрахунків з бюджетом за податками.
На основі проведеного дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11288.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11288.pdf Size : 1173931 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska