The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11394
Title: Облік та контроль постачальницької діяльності підприємства
Authors: Антонюк Марина Євгеніївна
Keywords: Ключові слова: постачання, матеріально-технічне забезпечення, транспортно-заготівельні витрати, постачальники та підрядники, облік, контроль.
Date of publication: 2016-08-16 08:54:40
Last changes: 2016-08-16 08:54:40
Year of publication: 2016
Summary: Зміст роботи включає вступ, чотири розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел та додатки.
Обсяг роботи становить 116 сторінок друкованого тексту, включаючи 18 таблиць і 15 рисунків.
В першому розділі розкриваються теоретичні основи обліку та контролю постачальницької діяльності підприємства.
В другому розділі розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства, наведена характеристика основних показників його діяльності, вивчена облікова політика підприємства та здійснена оцінка стану його обліку та контролю.
Третій розділ роботи присвячений вивченню практики обліку та контролю постачальницької діяльності підприємства. Вивчаються форми розрахункових взаємовідносин та порядок обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, облік транспортно-заготівельних витрат, облік нестач, що виникають в процесі постачання, контроль та контроль постачальницької діяльності підприємства.
В четвертому розділі розглядаються питання шляхів вдосконалення обліку та контролю постачальницької діяльності підприємства.
На основі дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/11394.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11394.pdf Size : 1446999 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska