The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14428
Title: АУДИТ. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт студентами галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509_ «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Гуцаленко Л.В.,Здирко Н.Г. Фабіянська В.Ю., Козаченко А.Ю, Мулик Я.І.
Keywords: Аудит, контроль, методи, докази, ризик, аудиторський звіт
Date of publication: 2017-09-27 16:28:11
Last changes: 2017-09-27 16:28:11
Year of publication: 2017
Summary: Методичні вказівки призначені ознайомити студентів з тематикою курсових робіт, з вимогами щодо їх змісту та оформлення, оскільки успішне виконання студентами курсових робіт значною мірою залежить від того, наскільки вони чітко уявляють собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, форми викладення матеріалу та оформлення роботи. Рекомендації містять перелік тем, вимоги до виконання та оформлення курсової роботи, характеристику усіх структурних елементів роботи, порядок рецензування та захисту курсової роботи.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/14428.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14428.pdf Size : 1016781 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska