The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15874
Title: Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів: теорія і практика
Authors: ЗАКОРЧЕВСЬКА Наталія Володимирівна
Keywords: облік аналіз, грошові кошти
Date of publication: 2018-05-15 15:37:04
Last changes: 2018-05-15 15:37:04
Year of publication: 2018
Summary: Пpeдмeтoм дocлiджeння магістерської роботи є мeтoдологiчні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння oблiкy та aнaлiзy грошових коштів та їх еквівалентів.
Об’єктом дослідження роботи є діяльність підприємств в частині операцій, пов’язаних з обліком та аналізом грошових коштів та їх еквівалентів. Для дослідження було відібрано три сільськогосподарських підприємства: ТОВ "Вінницький КХП № 2" Вінницької області, ПАТ "Славутський хлібозавод" Хмельницької області, ПАТ "Новоград-Волинський хлібозавод" Житомирської області.
Метою роботи є узагальнення положень, оцінка методики організації і практики ведення обліку та аналізу грошових коштів, розробка рекомендацій щодо їх удосконалення.
Завдання роботи: розкрито сутність грошових коштів та різновиди грошових потоків підприємства як основа інформаційної системи обліку та аналізу; досліджено загальні положення обліку та аналізу грошових коштів; опрацьовано спеціальну літературу та нормативну базу щодо обліку та аналізу грошових коштів; досліджено вимоги до організації грошових розрахунків та завдання їх обліку; оцінено порядок відображення в обліку готівкових коштів; розкрито порядок відображення в обліку коштів на рахунках в банках; проаналізовано порядок відображення в обліку інших коштів; досліджено проблеми та напрями вдосконалення обліку грошових коштів; досліджено значення, основні принципи управління грошовими потоками підприємства та необхідність їх аналітичної оцінки; проведено аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства; визначено основні напрями вдосконалення управління грошовими потоками підприємств та їх аналітичної оцінки.
За результатами дослідження магістерської роботи зроблені узагальнюючі висновки та пропозиції щодо вдосконалення обліку та аналізу грошових коштів.
Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/15874.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15874.pdf Size : 1431208 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska