The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15950
Title: Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
Authors: Левицька І.В.
Keywords: кваліфікаційний екзамен, туризм, тестові завдання
Date of publication: 2018-04-25 08:19:39
Last changes: 2018-04-25 08:19:39
Year of publication: 2018
Summary: Збірник тестових завдань для підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» першого (бакалаврського) освітнього ступеня є комплексом кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки здобувача вищої освіти, ступінь оволодіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програміє
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/15950.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15950.pdf Size : 1216579 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska