The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16884
Title: Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин
Authors: Бурко К.В.
Keywords: земля, земельні відносини, управління, стратегічні цілі, облік, об’єкти обліку, завдання обліку
Date of publication: 2018-08-06 09:37:16
Last changes: 2018-08-06 09:37:16
Year of publication: 2018
Summary: У статті представлено сучасний стан відносин у сфері землеволодіння і землекористування та окреслено основні стратегічні цілі державної політики щодо регулювання земельних відносин. Визначено, що однією з найважливіших умов удосконалення управління земельними ресурсами та земельними відносинами є поліпшення його інформаційного забезпечення, основою якого є дані бухгалтерського обліку. Враховуючи різноманітність характеристик землі, подальшу трансформацію відносин власності на землю та форм господарювання в аграрній сфері, розглядається необхідність дослідження завдань бухгалтерського обліку. Встановлено, що у системі бухгалтерського обліку знаходять відображення земельні ділянки; права користування земельними ділянками; капітальні витрати на поліпшення земель. Визначено, що найбільш чітко сформованими є завдання щодо обліку земельних ділянок. Запропоновано систематизувати завдання бухгалтерського обліку в сфері земельних відносин за видами обліку та за об’єктами бухгалтерського обліку.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/16884.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - №3. - С. 153-163.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16884.pdf Size : 988162 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska