The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17178
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 4: Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування
Authors: Семенченко А.І., Серенок А.О.
Keywords: електронне урядування, електронна демократія, публічна політика, інформаційне суспільство
Date of publication: 2018-09-07 14:43:45
Last changes: 2018-09-07 14:43:45
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування», а також самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито концептуальні засади інформаційної політики в Україні: її сутність, мету, пріоритетні напрями, складові, принципи, стратегічні завдання, категорійно-понятійний апарат. Розглянуто основні механізми публічного управління розвитком електронного урядування. Аналізується досвід провідних країн світу щодо публічного управління розвитком електрон­ного урядування та електронної демократії.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17178.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 4 / [А.І. Семенченко, А.О. Серенок] ; за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 80 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17178.pdf Size : 2936949 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska