The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17185
Title: Електронне урядування та електронна демократія Ч. 11: Доступ до публічної інформації
Authors: Пігарєв Ю.Б., Дрешпак В.М., Куспляк І.С.
Keywords: доступ до публічної інформації, електронне урядування, електронна демократія
Date of publication: 2018-09-07 15:30:44
Last changes: 2018-09-07 15:30:44
Year of publication: 2017
Summary: Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Доступ до публічної інформації» та самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: публічна інформація, форми доступу до публічної інформації, публічна інформація у формі відкритих даних. Аналізується законодавство Європейського Союзу у сфері доступності інформації про діяльність органів публічного управління, нормативно-правове забезпечення доступу до публічної інформації,
у тому числі у форматі відкритих даних, в Україні. Узагальнено світовий досвід використання відкритих даних. Розкрито практичні аспекти функціонування порталів відкритих даних, за­стосування сервісів і візуалізації на основі відкритих даних. Наведені принципи та технології роботи з відкритими даними в публічному управлінні.
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/17185.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: навч. посіб.: у 15 ч. Ч. 11 / [Ю.Б. Пігарєв, В.М. Дрешпак, І.С. Куспляк] ; за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. – К.: Москаленко О. М., 2017. – 60 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17185.pdf Size : 5485858 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska