The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22261
Title: Страховий менеджмент
Authors: Алескерова Ю. В., Салькова І. Ю., Федоришина Л. І.
Keywords: страховий менеджмент, страхова компанія, фінансовий моніторинг
Date of publication: 2019-12-04 11:05:21
Last changes: 2019-12-04 11:05:21
Year of publication: 2019
Summary: Підручник охоплює основні теми програми дисципліни «Страховий менеджмент», наведені матеріали розкривають зміст і основні положення дисципліни.
Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань, тести, література. Підручник призначений для студентів усіх форм навчання за програмою підготовки для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування, спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/22261.pdf
Publication type: Підручники
Publication: підручник. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 295 с. / Рек. ВР ВНАУ підруч. для студ. галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (Протокол № 5 від 29.11.2019).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22261.pdf Size : 4617430 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska