The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22405
Title: Організація та методика обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у закладах вищої освіти (на прикладі Вінницького національного аграрного університету)
Authors: Огородник А.О.
Keywords: оплата праці, облік, контроль
Date of publication: 2019-12-05 15:24:32
Last changes: 2019-12-05 15:24:32
Year of publication: 2019
Summary: Предметом дослідження в магістерській роботі є сукупність теоретичних, організаційно-методичних засад обліково-контрольного забезпечення розрахунків із заробітної плати працівників бюджетної установи.
Об`єктом дослідження організаційне, технічне та методологічне забезпечення розрахунків з оплати праці у Вінницькому національному аграрному університеті та організація системи внутрішнього контролю.
Мета дипломної роботи полягає в дослідженні теоретичних та методичних основ організації бухгалтерського обліку з розрахунків за виплатами працівникам та проведення внутрішнього контролю.
Для досягнення мети в дипломній роботі окреслено такі завдання: дослідження економічної сутності заробітної плати, зарубіжного досвіду та опрацювання нормативно-правового забезпечення обліку та контролю оплати праці в бюджетних установах; виявлення особливостей облікової політики та розгляд методики обліку розрахунків за виплатами працівникам в бюджетних установах; розкриття відображення у фінансовій, податковій та іншій звітності розрахунків з оплати праці; відображення засад проведення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам в бюджетних установах; внесення пропозицій щодо шляхів покращення облікового процесу розрахунків з оплати праці та удосконалення контролю.
Одержанні результати можуть бути використані в практичній діяльності бюджетних установ шляхом застосування наведених у дипломній роботі способів удосконалення обліку та контролю за розрахунками з оплати праці.
Ключові слова: заробітна плата, облік оплати праці, форми оплати праці, внутрішній контроль, контроль оплати праці, мінімальна заробітна плата.
Магістерська робота містить __ сторінок, 12 таблиць, 18 рисунків, список використаних джерел включає 95 найменувань, 10 додатків

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/22405.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22405.pdf Size : 1018829 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska