The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22988
Title: Особливості обліково-контрольного забезпечення розрахунків з оплати праці працівників бюджетної сфери
Authors: Фабіянська В. Ю., Огородник А. О.
Keywords: заробітна плата, облік оплати праці, форми оплати праці, внутрішній аудит, аудит оплати праці, аудиторські процедури
Date of publication: 2019-12-23 14:42:55
Last changes: 2019-12-23 14:42:55
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглянуто основи організації обліку розрахунків з оплати праці працівників бюджетних установ, основні аспекти організації документування та наведено перелік первинних документів, які застосовуються для оформлення розрахунків за заробітною платою. Встановлено, що установа сама обирає форму ведення обліку та систему оплати праці. Відображено структуру зарплати та особливості тарифної системи обліку розрахунків із заробітної плати з працівниками бюджетної сфери. Досліджено, що оплата праці здійснюється згідно із Єдиною тарифною сіткою та залежить від кваліфікації працівника.
Досліджено внутрішній аудит розрахунків з оплати праці суб’єктів державного сектору, наведено методичні прийоми і процедури аудиту розрахунків із заробітною платою та висвітлено перелік помилок, що можуть бути виявлені аудитором: відсутність документів, невірні терміни виплати зарплати, неправильне визначення тарифних ставок та розрядів.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/22988.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Вісн. Хмельниц. нац. ун-у. Серія: Економічні науки. - 2019. - № 3. - С. 199-206.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22988.pdf Size : 1408457 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska