The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3782
Title: Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Authors: Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А.
Keywords:
Date of publication: 2011-12-16 08:49:14
Last changes: 2011-12-16 08:49:28
Year of publication: 2011
Summary: Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з
навчальної дисципліни “Заповідна справа”. Подано довідковий матеріал,
термінологічний словник, перелік запитань, які виносяться на екзамен, теми
рефератів, індивідуальне науково-дослідне завдання, список рекомендованих
інформаційних джерел. Практикум допоможе засвоїти теоретичний курс і
набути практичних навичок.
Розраховано для студентів агрономічного факультету денної та заочної
форми навчання спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування”
URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/3782.pdf
Publication type: Навчальні посібники
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 3782.pdf Size : 1768741 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska