The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7292
Title: Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» «Митна справа» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А.,Коновал В.В., Прилуцький А. М.,
Keywords:
Date of publication: 2013-12-25 11:33:49
Last changes: 2013-12-25 11:33:49
Year of publication: 2014
Summary: Програму державного екзамену підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Митна справа».
Державний екзамен являє собою комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програмі.

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/7292.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7292.pdf Size : 533954 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska