The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 8733
Title: Програма та методичні рекомендації щодо підготовки і виконання державного комплексного екзамену на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студентами напряму підготовки 6.090101 «агрономія»
Authors: Мазур В.А., Дідур І.М., Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В.
Keywords: Агрономія, бакалавр, тестування, комплексний екзамен
Date of publication: 2015-05-27 11:29:21
Last changes: 2015-05-27 11:29:21
Year of publication: 2015
Summary: Перевірка знань методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених у прикладних агрономічних дисциплінах, а також вміння їх використовувати у практичній діяльності; виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій в умовах виробництва;

URI: http://repository.vsau.vin.ua/repository/getfile.php/8733.pdf
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 8733.pdf Size : 263652 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska